Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer

Deltagerne kan: · Foretage korrekt materialevalg og valg af værktøj, som er hensigtsmæssigt i forbindelse med forarbejdning af materialer udført i PVC, PP, PEH, rustfrit stål, støbejern, ler og beton · Etablere afløbsanlæg i jord efter gældende normer i materialerne stål, støbejern, beton og ler, fra og med tilslutning til hovedkloak, til og med gennembrydning i gulv, fundament eller ydervæg mod jord. · Etablere korrekt samlede ledninger med nødvendigt fald, understøtning og sidestøtte op til 10 cm over røroverside, og udføre overgangssamlinger imellem godkendte afløbsmaterialer, formstykker, ledninger og brønde. · Udføre afløbsinstallationer med dræn, godkendte overgangsløsninger, tagbrønde, rense/inspektionsbrønde. · Vælge og udføre forskellige dækselløsninger i praksis. · Udføre korrekt elektromuffesamlinger og spejlsvejsesamlinger til PE-rør ved overholdelse af krav til svejsevulster. · Udføre mindre nedsivningsanlæg for regn- og spildevand efter gældende standarder og vejledninger. · Udføre et separat hovedkloakledningssystem af letvægts-og betonrør som en del af et større afløbsprojekt. · Udføre udskillere samt pumpebrønde efter instruktion i tilknytning til afløbsprojektet. · Udføre lovpligtig kvalitetskontrol i praksis af afløbsinstallationerne i jord.
Fagkode
49282
Varighed
16 dage