Kloakering - digital tegning af afløbsplaner

Deltagerne kan: · Anvende digitale programmer til teknisk tegning af afløbsinstallationer i småhuse til brug ved sags- og myndighedsbehandling af et afløbsprojekt. · Målsætte og opmåle længder og arealer på tegning, samt tegne ledningsføringer, herunder spildevands-, regnvands- og drænledninger med tilhørende brønde. · Udveksle digitale tegninger med byggebranchens interessenter og kolleger via mail. · Konvertere digitale tegningsfiler til PDF-format. ·
Fagkode
49281
Varighed
3 dage