Kloakering - Afløbsplan for småhuse

Deltagerne kan: · Udføre beregning af koter, fald, anlæg, rumfang og rette vinkler i forbindelse med planlægning og udførelse af afløbsinstallationer. · Beregne ledningers længde, promillefald, positive og negative koter samt almindelig forekommende rumfangsberegninger i forbindelse med etablering og reetablering af afløbsanlæg i jord. · Udarbejde afløbsplaner for småhuse med anvendelse af digitale hjælpemidler såsom programmer til teknisk tegning, tekstbehandling, regneark mv. · Vælge korrekt fald på afløbsledninger i småhuse, så det disponible fald fordeles rationelt efter gældende regler/normer og herunder sikre, at installationerne placeres frostfrit. · Vælge korrekt dimension på afløbsledninger i småhuse under hensyntagen til overbelastning af ikke udluftede ledninger. · Medvirke i projektgranskning og risikovurdering af afløbsprojekter til sikring af afløbsprojektets bygbarhed.
Fagkode
49280
Varighed
6 dage