Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning

Deltagerne kan: · Medvirke ved udførelse af afløbsanlæg ud fra kendskab til afløbssystemers formål og indretning og afløbssystemers historiske udvikling. · Vælge afløbssystem ud fra viden om fordele og ulemper på fællessystemer og separatsystemer samt ud fra bygværkers og renseanlægs indretning, anvendelse og de rensningsprocesser, der foretages på et moderne renseanlæg. · Foretage hensigtsmæssigt valg og opmåling af afløbsmaterialer på baggrund af viden om afløbsmaterialers mekaniske, kemiske og termiske egenskaber og anvendelsesområder og gældende godkendelsesordninger og mærkningsregler for afløbsmaterialer. · Håndtere og bortskaffe afløbsmaterialer sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. ·
Fagkode
49279
Varighed
3 dage