Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser

Deltagerne kan: · Anvende gældende lægningsbestemmelser ved udførelse af afløbsinstallationer, således at krav til opbygning af ledningsgrav, samt sikring af bygninger og andre ledninger overholdes. · Vælge korrekt indbygningsmateriale i ledningszonen ved udførsel af et ledningsanlæg. · Tilrettelægge arbejdet og vælge korrekt graveprofil i ledningsgraven ved henholdsvis befæstede arealer og ubefæstede arealer. · Sikre korrekt komprimering ved hjælp af hensigtsmæssigt komprimeringsmateriel. · Tilrettelægge og udføre arbejdet efter gældende regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø. ·
Fagkode
49278
Varighed
2 dage