Kloakering - Arbejdsmiljø

Deltagerne kan: · Håndtere arbejdsmiljøproblemer og opgaver, tilknyttet arbejdsmiljøloven, inden for det kloakautoriserede område ud fra eksisterende vejledninger og ved inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen. · Medvirke ved vedligeholdelse af APV for en entreprenørvirksomhed. · Medvirke ved anmeldelsen af en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet. · Vurdere konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger og vælge arbejdsmetoder, der minimerer eller fjerner arbejdsmiljørisici under hensyntagen til egen og andres sikkerhed. · Vælge korrekte personlige værnemidler. · Etablere sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med etablering af og arbejde i rørgrav, brønde og bygværker efter gældende normer, love og AT-vejledninger. · Kendskab til gældende regler og AT- vejledninger ved arbejder nær ved lav- og højspændingsledninger, naturgas og tryksatte ledningsanlæg i jord.
Fagkode
49277
Varighed
2 dage