Grundlæggende montage- og loddeteknik på print

Efter gennemført kursus har deltageren: · Kendskab til almindeligt forekommende komponenters mærkning, kodning og emballering. · Kendskab til almindeligt manuelt loddeudstyr og vedligeholdelse af dette, samt til manuelle og automatiske Flow og Reflow loddeprocesser. · Kendskab til Workmanship standard IPC A-610. · Kendskab til montage og lodning af stik og kabler. Efter gennemført kursus kan deltageren: · Genkende almindeligt forekommende komponenter. · Anvende styklister og placeringstegninger til fremstilling af print og håndtere komponenter og print korrekt, så de sikres mod påvirkning af ESD. · Udføre grundlæggende manuelle montage- og loddeopgaver på print monteret med HMD og SMD komponenter. · Anvende Workmanship standard IPC A-610 til at foretage egenkontrol af udført arbejde, bl.a. ved brug af simpel mikroskopi. · Udføre simpel boxbuilding.
Fagkode
47887
Varighed
10 dage