Operatør ved konventionel maskinfræsning

Efter gennemført kursus har deltageren: · Grundlæggende viden om forskellige materialetyper samt beregning af skæredata til disse. Efter gennemført kursus kan deltageren: · Med baggrund i viden om DS/ISO tegninger og personlig og maskinel sikkerhed ved fræsearbejde, udføre maskinfræsearbejde i stål og metaller på universal fræsemaskine. · Foretage opspænding og opretning af maskinskruestik, fastspænding af emner, opsætte og oprette vertikalhoved. · Tangere, udføre fræse bearbejdning med HM knivhoved, endeplanfræser, skivefræser, faconfræser og notfræser. · Via tabeller finde korrekte skæredata for disse værktøjer samt udføre daglig rengøring, smøring og vedligeholdelse af fræsemaskinen.
Fagkode
45177
Varighed
5 dage