Procesanlæg introduktion, regulator og målekreds

Deltageren kan idriftsætte et mindre procesanlæg, herunder foretage den nødvendige optimering og vurdering af processen. Deltageren kan: · indregulere en mindre proces, hvor der anvendes en PID-regulator, herunder vurdere et indsvingningsforløb for en proces samt foretage den nødvendige justering/optimering af regulatorens parametre. · foretage procesmålinger med en transmitter, herunder foretage justeringer på transmitteren. · justere og kalibrere processens handleorgan, fx en ventil. · udvælge, tilslutte og aflæse procesmåleudstyr, fx kalibrator, multimeter, logger og registrerende udstyr. · anvende et PI diagram og kan beskrive processen via et blokskema. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: · de sikkerhedsmæssige problemstillinger i forbindelse med at arbejde på et procesanlæg · beregninger i forbindelse med et procesanlæg
Fagkode
41267
Varighed
5 dage