Procesanlæg, instrumentering niveau/flow

Deltageren kan montere, opsætte, parametrere, samt udføre kontrol og kalibrering på procesmåleudstyr, der anvendes til måling af niveau og flow i et procesanlæg. Deltageren kan: · redegøre og beskrive de principper, egenskaber og anvendelse af måleprincipper, der anvendes for måling af niveau og flow. · udføre elektrisk/mekanisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af niveau og flow. · udvælge og anvende testudstyr ud fra krav til nøjagtighed og kan herunder vurdere måleresultaterne. · dokumentere test/kalibreringsresultater, udarbejde instrumenthistorik, udfylde målestedsblad samt beregne nøjagtighed og afvigelse på en transmitter. · overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde med niveau og flow måleudstyr. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: · de fysiske principper, der anvendes for de nævnte målinger. · sporbarhed for måleudstyr, herunder SI systemet. · beregninger for måleudstyr, herunder SI systemet.
Fagkode
42874
Varighed
5 dage