Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding

Deltageren kan udføre systematisk fejlfinding og reparation til modul niveau på automatiske maskiner og anlæg, der er PLC styret og hvor der anvendes forskellige typer af handleorganer og følere. Det betyder at deltageren: - systematisk udfører fejlfinding og reparation til modulniveau på en PLC styret maskine, hvor der anvendes forskellige type af handleorganer - idriftsætter en sekventiel PLC styring for et automatisk anlæg. - foretager mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer - anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer. - fejlfinder og justerer følere på en automatiske maskine - kan læse og anvende en større industriel dokumentation, herunder angive målepunkter for kontrol af signaler Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - versionsstyring af PLC programmer - sikkerhed ved automatiske maskiner
Fagkode
49424
Varighed
5 dage