Automatiske anlæg 3-1, PLC, følere og vision

Deltageren kan anvende en PLC og dens logiske grundkoblinger til mindre styringsopgaver, herunder foretage mindre programtilpasninger. Montere, afprøve og justere forskellige komplekse følertyper og visionssystemer Det betyder at deltageren: - anvender de grundlæggende logiske PLC instruktioner, timer, tæller og flip-flop på bitniveau - foretager mindre ændringer i eksisterende programmer - anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer. - monterer og indjusterer de forskellige komplekse følertyper, der anvendes i automatiske maskiner og anlæg. - monterer og indjusterer visionssystemer for korrekt aftastning af emner Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - datablade og specifikationer for de anvendte følere - versionsstyring af PLC programmer
Fagkode
49421
Varighed
5 dage