El-introduktion for reparatører 2, relæteknik

Deltageren kan montere, afprøve og idriftsætte en relæstyring i henhold til gældende regler og standarder, tilslutte og fejlfinde på en AC motor. Det betyder at deltageren: - udvælger komponenter, opbygger, afprøver og idriftsætter relætekniske styringer med start/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spærring og stjerne/trekant-starter. - monterer og afprøver en 3­ faset kortslutningsmotor og foretage den korrekte indstilling af motorværn - opbygger, afprøver og idriftsætter motorstartere. - udføre korrekte målinger af omdrejningstal og strømforbrug med tangamperemeter og anvende et isolationsprøveapparat - anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer. - Dimensionerer en motorinstallation - Udfører montage iht. regler for elektrisk materiel på maskiner Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg
Fagkode
49415
Varighed
5 dage