Automatiske maskiner, systematisk vedligehold

Deltageren kan deltage i og udføre systematisk vedligehold på automatiske maskiner og anlæg. Det betyder at deltageren kan: - Udføre systematisk vedligehold på automatiske maskiner og anlæg, herunder anvende begreberne forebyggende- og afhjælpende vedligehold samt reducerende tiltag. - Beregne OEE, herunder definere begreberne tilgængelighed, kvalitet og performance. - Udarbejde en mindre vedligeholdelsesplan, samt udarbejde et-punkts instruktioner - Anvende problemløsningsværktøjer, herunder udarbejde forslag til forbedringer samt anvende begreberne meantime to failure, meantime to repair og mean waittime - Redegøre for fejludvikling, og brugen af P-F Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - Filosofier og koncepter, der anvendes i systemer for systematisk vedligehold på automatiske maskiner og anlæg - Levetidsomkostninger på udstyr, der anvendes på automatiske maskiner og anlæg - Mulighederne med CMMS/EAM systemer for drift og vedligehold samt styring af dokumenter - Samspil mellem produktionen, ledelsen og vedligeholdelsesafdelingen.
Fagkode
40648
Varighed
3 dage