Automatiske anlæg 1-2, pneumatik og fejlfinding

Deltageren kan opbygge og afprøve pneumatiske styringer, deltageren kan endvidere udføre fejlfinding på automatiske anlæg, der indeholder pneumatiske komponenter, samt de tilhørende elektriske og pneumatiske styringer. Det betyder at deltageren: - udvælger komponenter for pneumatiske styringer, opbygger og afprøver pneumatiske styringer, hvor der anvendes luftbehandlingsenhed, retnings-, mængderegulerings- og trykreguleringsventiler, flere cylindre med spærrende signaler og tidsfunktioner. - udfører metodisk fejlfinding på automatiske anlæg, hvor der anvendes pneumatiske komponenter, udskifter defekte moduler/komponenter - vælger måleudstyr til fejlfinding - anvender/ajourfører teknisk dokumentation efter gældende standard. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - Sikkerhed ved arbejde med trykbærende anlæg

Fagkode
49417
Varighed
5 dage