Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 og punkt 2.2 Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: • risici forbundet med arbejde med mobile kraner • mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger • mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger • reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej • indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang • reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner • mobile kraners stabilitetsforhold • jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne • valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt • til korrekt anvendelse af støtteben Efter endt uddannelse kan deltageren: • betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde • vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes • vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio • vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes, • gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej • tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning • aflæse lastdiagrammer • opstille mobile kraner korrekt
Fagkode
48644
Varighed
10 dage

Bemærk at antallet af ledige pladser på kurserne i øjeblikket ikke bliver ajourført, da vi er ved at skifte system.
På efteruddannelse.dk finder du det korrekte antal ledige pladser på det enkelte kursus.

Vi beklager ulejligheden og regner med at problemet er løst i løbet af september måned.