Grundlæggende elektriske målinger

Efter gennemført kursus kan deltageren foretage enkle kontrolmålinger i forbindelse med: · Anvendelse og opstilling af enkle digitale måleinstrumenter. · Måling af modstande. · Måling af kondensatorer. · Måling af dioder og transistorer. · Måling af spoler. · Måling af kortslutninger og afbrydelser på komponenter og kredsløb. · Måling af AC og DC kontrolpunkter på kredsløb. Deltageren kan desuden anvende almindeligt forekommende måleenheder, placeringstegning og styklister (BOM) samt enkle diagrammer/ blokdiagrammer. Deltageren kan udføre opgaverne ud fra kendskab til følgende: · Analoge måleinstrumenter. · AC- og DC-målinger samt polaritet ved målinger. · PC-baseret måleudstyr og anvendelse af dette. · Fordele og ulemper ved forskelligt måleudstyr. · Almindeligt forekommende diagramsymboler. · OHMs Lov. · Sikkerhed ved måling i elektroniske kredsløb.
Fagkode
20945
Varighed
5 dage