Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik og fejlfinding

Deltageren kan systematiske fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ-, PLC-, pneumatiske og el-pneumatiske komponenter, opbygge og afprøve el pneumatiske styringer, samt tilslutte og anvende følere. Det betyder at deltageren: - udvælger komponenter for en el-pneumatisk styring, opbygge og afprøve el-pneumatiske styringer med flere start/stop funktioner, sekvens med flere cylindre og tidsfunktioner. - anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer. - tilslutter og indjusterer almindeligt forekommende følertyper - systematisk fejlfinder på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ-, PLC-, pneumatiske og el-pneumatiske komponenter Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - sikkerhed ved arbejde med automatiske anlæg - datablade og specifikationer for almindelig anvendte følere
Fagkode
49420
Varighed
5 dage