Vi skaber talenter

12.05.20

Genåbning fase 2

Erhvervsudannelser fra 18. maj

Efter de seneste udmeldinger fra regeringen, forventer vi, at der for hele EUD-området kan genåbnes med skolegang fra på mandag den 18. maj – det omfatter genåbning for alle elever på erhvervsuddannelserne, herunder grundforløb 1 og 2 samt elever i skolepraktik.

Samtidig åbner vores kantiner, og skolehjemmene er også åbne for de relevante elever - og bor du på skolehjemmet, så får du besked om, hvordan forplejningen bliver varetaget.

Vi kender endnu ikke hele omfanget og alle detaljerne for genåbningen, for vi venter stadig på at modtage mere præcise retningslinjer fra Undervisningsministeriet. Det kan således godt være, at nogle i en periode har fx lettere nedsat timetal og dage uden fremmøde – det får I nærmere besked om. Vi kender først alle detaljer, når vi får retningslinjerne. Men er du elev på EUC Syd, melder vi til dig hvornår og hvordan, du skal møde på skolen igen, så snart vi har modtaget ministeriets anvisninger.

Lærerne bruger bl.a. denne uge på at forberede og klargøre, der skal være styr på afstand, hygiejne osv.

For EUX er det uklart, hvad vi må i forhold til de gymnasiale fag, men ministeriet har lovet at sende et meget hurtigt svar.

Der sker også en genåbning for nogle certifikat-kurser, som vi dog endnu ikke kender omfanget af, og så forhandles der stadig i forhold til andre dele af VEU-området.

Midt i denne glæde har vi ikke glemt htx’erne, og det er med stor ærgrelse, at vi har måttet konstatere, at 1. og 2.g-eleverne endnu ikke er en del af genåbningen. Det er uden tvivl en udfordring for motivationen igennem flere måneder ikke at kunne møde op og være sammen med lærere og klassekammerater og få den sparring, I normalt har i den daglige skolegang.