Vi skaber talenter

08.07.20

Energiforbrug og CO2-regnskab er betydelige indsatsområder

På EUC Syd arbejder vi hårdt på at reducere CO2-udledningen for at nå målet om et gedigent nul i 2029. Ikke bare har vi fra starten bakket op om ProjectZero og seriøst beskæftiget os med skolens emissionsbidrag siden 2015. Vi begrænser heller ikke vores bevågenhed og klimaarbejde kun til Sønderborg, men har hele skolen med og arbejder med bæredygtigheden overalt også på vores adresser i Tønder, Haderslev, Aabenraa.

Vi har skoler og bygninger i hele Sønderjylland, og vi energirenoverer, ombygger, udskifter og arbejder løbende på vores klimaindsats. Og indsatsen inkluderer alle vores otte adresser i de fire byer.

I 2015 havde vi en samlet CO2-emission på 690 tons. I 2019 var den udledning faldet til 488, så alene de seneste 4 år har vi formået at nedsætte CO2-udledningen med over 200 tons.

- En flyvetur for fire personer fra Danmark til Rom og retur udleder 3,2 tons CO2, så en nedsættelse på 200 tons om året er et væsentligt bidrag. Og det går fortsat den rigtige vej for EUC Syd, fortæller Finn Rasmussen, der er bygnings- og arbejdsmiljøchef for hele skolen. – Vi har i det første halvår af 2020 fortsat med at iværksætte store energirenoveringer. Bl.a. vores armaturer var rigtig mange steder produceret til at bruge lysstofrør. Vi har beholdt selve lamperne, men vores elektrikerelever, der er under uddannelse i skolepraktik, har ombygget lamperne og udskiftet lyskilderne til LED-pærer, der bruger væsentligt mindre strøm og holder ca. 5 gange længere. Det betyder måske ikke så meget for den enkelte lampe, men vi har udskiftet langt over 2.000 lyskilder, så også det vil have en stor betydning og manifestere sig på regnskaberne fremover.

Ventilation i Aabenraa
I Aabenraa har vi to store skoler på Stegholt og Lundsbjerg. Takket være, at Aabenraa Kommune fyrer med biobrændsel, er der dér nu en CO2-udledning på 0 ift. opvarmningen. Og på Lundsbjerg energirenoverer vi nu yderligere efter sommerferien på ventilationsanlægget.

- På Lundsbjerg har vi indendørs bl.a. VVS-, mekaniker- og lager-uddannelser med trukkørsel, så det er selvfølgelig en gevinst for vores elever, kursister og ansatte, at udluftningen bliver ombygget og forbedret. Men samtidig vil det sænke energiforbruget og nedsætte udledningen med 15 tons CO2 om året, og oveni vil det spare skolens udgifter og på 2 år også økonomisk være en overskudsforretning for skolen, siger Finn.

Finn Rasmussen, bygnings- og arbejdsmiljøchef

Transport
En anden af de poster vi holder øje med, er skolens transportemissioner. Da vi har så stor afstand mellem vores adresser i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, vil der uundgåeligt være en del kørsel mellem byerne i forhold til bl.a. møder og undervisning. Derudover kører vores servicepersonale mellem adresserne og uddannelses- og virksomhedskonsulenter kører i et ikke ringe omfang til skolens samarbejdspartnere, som f.eks. er virksomheder, der har lærlinge fra alle vores forskellige uddannelser, virksomheder, der har medarbejdere på kursus og uddannelse og virksomheder, der ønsker besøg for at starte en af delene op.

De seneste 4 år har medarbejderkørslen ligget på omkring 500.000 km om året, som har medført en udledning omkring 100-110 tons CO2. Dét er en af de poster, som skolen arbejder på at nedsætte væsentligt.

- I januar har vi i Sønderborg udskiftet bilerne, så nu er både konsulent- og medarbejderlånebilen en lille VW Up, der kører på CO2-neutral gas, og drømmen er, at EUC Syd får en flåde af gasbiler, så ingen af vores medarbejdere i arbejdstiden skal køre i en bil drevet af fossilt brændstof, fortæller Finn.

Når det ikke er blevet indført endnu, og vi heller ikke i alle byer har udskiftet medarbejderbilerne til biogasbiler, er det fordi, der i Danmark stadig er for få muligheder for tankning. I Sønderjylland findes kun én station, og den er i Ragebøl. Derfor kan det ikke praktisk lade sig gøre at have gasbiler i alle vores byer – endnu. Men vi er klar, når tankning bliver en reel mulighed ud over i Sønderborg-området.

Samtidig har vores data- og kommunikationselever, der er i skolepraktik, hen over foråret haft til projekt at udvikle en samkørsels-app for skolen, som vi indfører efter sommerferien. Det betyder, at i første omgang skolens ansatte kan oprette kørselslejlighed for andre ansatte, når de alligevel kører mellem adresserne. Flere vil fremover kunne køre sammen, fremfor som hidtil, hvor mange kun var opmærksomme på at tilbyde samkørsel til de allernærmeste kolleger. Når det har fungeret et stykke tid og vi får evalueret og evt. tilrettet appen, er det hensigten at udvide for også alle skolens elever.

Online aktiviteter
Corona-krisen og hjemsendelsen af alle elever og medarbejdere vil formentlig bidrage til et bedre CO2-regnskab i 2020, men det har ikke en reel og varig effekt, at vi måtte hjemsende, lukke ned og arbejde virtuelt i 2-3 mdr.

- Derimod vil den læring, vi har fået under hjemsendelsen med at arbejde online, afholde virtuelle møder og i højere grad bruge vores forskellige virtuelle programmer både i undervisning og møder, helt sikkert få en større plads i et fremtidigt EUC Syd. Og dét er noget, der vil betyde noget for skolens omstilling i en bæredygtig retning, siger Finn.

Læring deles med andre skoler
For at nå det erklærede mål at omlægge skoledriften, så vi er CO2-neutrale i 2029, arbejder EUC Syd vedvarende og på mange planer for at omstille skolen i en bæredygtig retning.

- Faktisk er vi så langt fremme, at vi er en af de førende skoler på området. Og det, at vi nu i efterhånden en del år har været opmærksomme, gør en indsats, løbende følger og påvirker udviklingen og årligt udarbejder CO2-regnskab, er ret enestående for erhvervsskoleområdet, fortæller Finn.

I foråret under coronakrisen afholdt foreningen Danske Erhvervsskoler og Gymnasier et webinar netop om dét, og Finn var inviteret til at formidle et indlæg for de deltagende skoler om, hvad det er, vi gør hernede - hvilke ting og områder, vi arbejder med og er opmærksomme på, hvordan vi opstiller og udregner regnskab, og hvad vi har med i vores opgørelser.

- Og bevidsthed om bæredygtighed, klimakompetencer og energi er selvfølgelig også en vigtig del af vores indsatser på områderne for ungdoms- og efteruddannelse, men de områder er endnu ikke med i årsopgørelsen, slutter Finn af.