Vi skaber talenter

23.01.18

Flere unge får adgang til Grundforløb 1

Op til to år efter folkeskolen kan unge nu starte på Grundforløb 1

Hvor Grundforløb 1 før i tiden har været forbeholdt de elever, der har været færdige med 9. eller 10. klasse i op til et år, er det nu politisk besluttet, at ændre dette til, at man nu op til to år efter folkeskolen kan få lov til at starte på Grundforløb 1.

Beslutningen er med til at udvide målgruppen for erhvervsuddannelser, så flere unge kan få adgang til Grundforløb 1. Det er forventningen, at udvidelsen af målgruppen vil medføre flere tilfredse elever og mindre frafald, da det vil give de unge der f.eks. har gået på en produktionsskole, har haft ufaglært arbejde eller falder fra midt i gymnasiet mulighed for at vælge en erhvervsuddannelse.

Det er foreløbigt et 1-årig forsøg.