Vi skaber talenter

27.06.16

Erhvervsuddannelser: Doppelt ist mehr!

I Danmark søger mange unge under erhvervsuddannelse efter en passende virksomhed, hvorimod det i Tyskland er erhvervslivet, som har sværere og sværere ved at finde lærlinge. Det er én af grundene til, at det Interreg-støttede projekt "STaRForCE – Strong Talents Ready For Crossborder Education“ har som sin målsætning at etablere fælles dansk-tyske uddannelsestilbud med to ligeværdige eksamensbeviser.

Den officielle startkonference fand sted i dag (27.06.) på EUC Sønderborg med tilstedeværelse af Anke Spoorendonk, minister for justits, kultur og Europa i delstaten Slesvig-Holstén, samt den danske minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby.

"Dette projekt har gang i noget stort, og jeg er sikker på, at aktørerne vil nå de satte mål. Netop indenfor erhvervsuddannelsesområdet er der stadig en masse potentiale for det dansk-tyske samarbejde – potentiale, som man ikke bare må lade ligge. Jeg vil således gerne fortsætte med at følge projektet og forsøge at sikre, at delstatsregeringen bakker så meget som muligt op om det", understreger minister Anke Spoorendonk.

Også den danske minister hilser det grænseoverskridende tiltag velkomment. "Jeg glæder mig meget til at følge projektet og samarbejdet fremover. Jeg håber og tror på, at det kan være med til at styrke samarbejdet i grænseregionen endnu mere, og ikke mindst give endnu flere unge lyst til at tage en erhvervsuddannelse med internationalt udsyn og gode jobmuligheder", siger Ellen Trane Nørby.

Monica Hennigsen, som er dansker og under uddannelse som butiksassistent, har ved selvsyn kunnet konstatere, hvilken helt praktisk og personlig nytteværdi der kan ligge i en binational erhvervsuddannelse: "Den praktiske del af uddannelsen i Tyskland har været meget inspirerende for mig; jeg har fået faglige erfaringer for livet og er kommet videre i min personlige udvikling. Jeg ville til enhver tid gøre det samme igen."

Uwe Möser, præsident for leadpartneren IHK Flensborg, betragter modellen som en chance for fremtiden: "Flaskehalsproblemerne omkring den kvalificerede arbejdskraft vil om ikke lang tid være en udfordring på begge sider af grænsen. Både i Danmark og i Tyskland tilstræber over halvdelen af dem, som er færdige med skolen, at komme ind på en højere uddannelse. Men samtidig har arbejdsmarkedet et stigende behov for medarbejdere med en kvalificeret erhvervsuddannelse. At disse velkvalificerede efterhånden er blevet til en ressource, som der er mangel på, gør, at regionen har en opgave, som hver side især ikke bare kan betragte ud fra en ren dansk eller ren tysk synsvinkel. STaRForCE vil her bidrage til, at erhvervslivet fremover kan trække på flere fagligt kvalificerede personer, samtidig med, at de erhvervsmæssige perspektiver for unge talenter forbedres."

Følgende parter er med i "STaRForCE"-projektet:

IHK Flensborg (Leadpartner), ErhvervsUddannelsescenter Syd (EUC), International Business College (IBC) Aabenraa, Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), Tietgen-Tietgen KompetenceCenter (TKC), Berufsbildungszentrum Schleswig – RBZ des Kreises Schleswig-Flensburg, HLA – Flensburger Wirtschaftsschule – RBZ Flensburg, Hannah-Arendt-Schule – RBZ Flensburg, RBZ Eckener-Schule Flensburg samt Berufliche Schulen des Kreises Nordfriesland i Husum og Niebøll. Desuden får projektet p. g. a. dets relevans for Syddanmark også økonomisk støtte fra Region Syddanmark.

Citater:

Hans-Philip Tietje, formand for udvalget for dansk-tysk samarbejde hos Region Syddanmark:
"I regionsrådet bakker vi op om projektet StaRForCE, fordi det er medvirkende til at finde frem til nye veje og muligheder for samarbejdet henover grænsen. Det giver unge mennesker fra begge sider af grænsen mulighed for at tilegne sig viden og etablere netværk. Det er ikke kun en fordel for den pågældende i forb. m. sin uddannelse, men også for virksomheder og arbejdsgivere indenfor det offentlige i grænseregionen."

Susanne Kühn, adm. direktør hos Jacob Erichsen, Flensborg:
"Selvom vi i kraft af egne aktiviteter hidtil ikke har haft problemer med at finde gode lærlinge, er jeg alligevel gået ind for projektet, idet firma Jacob Erichsen ikke kun nyder godt af direkte at kunne adressére sine kunder fra Skandinavien, men desuden også betragter det som en social opgave, som til og med er positiv for arbejdsklimaet på virksomheden. Det giver virkelig en win-win-situation."

Hans Lehmann, vicedirektør på EUC Syd:
"Ingen tvivl: Jo mere virskomheder har aktiviteter internationalt, desto mere bør dette også afspejle sig i måden, vi udformer erhvervsuddannelser på. Ved at udklække mere kvalificeret arbejdskraft skabes fundamentet for fremtidens arbejdsmarked. Hos EUC Syd har vi allerede i lang tid været internationalt aktive og har megen fokus på at netsammenkoble skoler og virksomheder i grænseregionen – hvilket lærlige på begge sider af grænsen nyder godt af."

Achim Trautmann , direktør og rektor på HLA – Flensburger Wirtschaftsschule:
"Min vision er en såk. double degree på erhvervsuddannelsesområdet – noget, som jo allerede længe har været en almindelig foretéelse på de højere læreanstalter."

Yderligere informationer:

EUC Syd: 
Lene B Sandholdt, International koordinator
LBS@eucsyd.dk
tlf. +45 7412 4229

Poul Kirkegaard, Styregruppemedlem 
PK@eucsyd.dk
tlf. +45 7412 4214

IHK Flensburg: 
Mette Lorentzen 
Tlf.: +49 461806-461 
Fax: +49 461 806-9461
lorentzen@flensburg.ihk.de