Vi skaber talenter

12.11.18

Franske frisørelever i Erasmus+ mobilitet på EUC Syd

I sommer havde frisørafdelingen på EUC Syd i Aabenraa gennem to uger praktikbesøg af 10 frisørelever fra en erhvervsskole i den franske by Mulhouse

Eleverne var i international udveksling via det europæiske mobilitetsprogram Erasmus+ for at følge og opleve den danske pædagogik og måde at undervise på, hvordan vi her inddrager eleverne og udnytter elevernes potentiale, og også få en fornemmelse af arbejdet med frisørfaget i Danmark.

Eleverne havde deres engelsklærer med, men da de kommer fra Alsaceområdet, der ligger nordøst i Frankrig og grænser op til bl.a. Tyskland, talte nogle af dem også tysk, hvorfor vores kompetente lærere underviste pigerne på en blanding af engelsk og tysk.

Reform i Frankrig
Frankrig står netop nu over for en større reform af erhvervsuddannelsesområdet. Sektoren har stort set ikke ændret sig i de sidste 40 år og trænger til at blive moderniseret, så at de nye uddannede er bedre forberedt til virksomhedernes egentlig behov.

Derfor kigger man sig omkring for at få inspiration. På EUC Syd har vi et stærkt internationalt fokus og arbejder inden for mange områder med mobilitet. De seneste to år har vi flere gange haft besøg af franske delegationer bestående af lærere på erhvervsskoler fra hele Frankrig, der er kommet for at lære om de danske pædagogikmetoder og lade sig inspirere af det danske erhvervsskoleuddannelsessystem og samarbejdet med virksomheder og brancher.

Disse inspirationsbesøg koordineres nationalt af bl.a. Sabine Weger fra Paris Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l'Artisanat (APCMA), og til marts næste år sender APCMA 14 arbejdsgivere, der kommer rundt omkring fra i Frankrig, til EUC Syd - også til inspirationstur.

Erasmus Days i Mulhouse
Erhvervsskolen i Mulhouse har netop over en weekend her i efteråret afholdt Erasmus Days, med det formål at sætte fokus på det internationale samarbejde og den massive læring, der kommer ud af det - både på individplan men også som skole, regionalt og nationalt. Dermed udbredes også kendskabet til mulighederne for udveksling via Erasmus+. Foruden skolens elever, forældre og undervisere deltog også lokale virksomheder med mestre samt regionale og nationale samarbejdspartnere.

Også vores egen internationale koordinator Lucienne Pubellier, var med og overrakte til de elever, der havde været i udveksling hos os, deres ERASMUS-diplomer.
Lucienne Pubellier præsenterede EUC Syd, uddybede vores internationale samarbejde og faglige mobilitetstilbud for udlandet, og også om vores efteruddannelseskatalog for færdiguddannede, hvor hun blandt andet nævnte, at vi selvfølgelig også udbyder kurser til frisørlærere ;-).

Den franske avis L’Alsace rapporterede fra begivenheden og havde en særdeles rosende artikel med frisøreleverne om deres periode på EUC Syd. De franske elever fortalte, at de har lært rigtigt meget undervejs, blandt andet at være kreative og for at lave et ordentligt stykke arbejde, at bruge den tid, der skal til, er noget af det, de har fået med sig hjem.

Pigerne fortalte også, at det var nyt for dem at se og inddrage den bæredygtige dimension. De er alle blevet bevidste om bæredygtighed i faget og opmærksomme på, at det er vores allesammens ansvar at gøre det vi kan i hverdagen også i arbejdslivet. Frisøreleverne var begyndt at tænke over produktindhold, og fx genbruger de nu også tomme shampooflasker, som de laver til plantepotter i salonerne. Eleverne har i det hele taget lært noget om at tænke selv og turde noget nyt i deres praksis som frisører, og flere af dem udtaler, at de meget gerne vil tilbage til frisørafdelingen på EUC Syd i yderligere udveksling.
I løbet af Erasmus Days demonstrerede frisøreleverne nogle af de ting de lærte i Danmark. Det var en fantastisk reklame for vores frisørafdeling, og på billederne kan man se nogle af de frisurer, de kunstfærdigt kreerede.
Mulhouse sender frisørelever igen næste år og er meget interesseret i, at der også kan udveksles andre fag, så der arbejdes nu på at udvide samarbejdet.

Fakta
Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner kan sende elever på udvekslingsophold i en virksomhed eller på en erhvervsskole i et andet Erasmus+ programland. Opholdet kan være en kombination af skoleophold og virksomhedspraktik. Det samlede mobilitetsprojekt kan enten forløbe over et eller to år. Det enkelte udvekslingsophold varer mellem to uger og tolv måneder i løbet af projektperioden. Der er mulighed for at medfølgende lærere kan tage med på elevernes udvekslingsophold.

Billede