Kemisk rensning af ventilation

Deltageren har viden om arbejdsmiljøregler vedrørende håndtering af kemikalier og sæber til kemisk rensning af ventilationsanlæg. Deltageren har viden om gældende regler for transport af farligt gods. Deltageren har viden om og kan anvende forskellige værktøjer til kemisk rensning af ventilationsanlæg og punktudsugningsanlæg samt emfang i store køkkener. Deltageren kan udføre kemiske renseopgaver på ventilationsanlæg.
Fagkode
49706
Varighed
5 dage