Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør

På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring har deltageren opnået kendskab til: • Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve • Forbehold og procedure ved beskadiget gods • Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale - og afvigende transporter • Sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet for modulvogntog • Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper • Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt • Anvendelse af forskellige typer af surringsgrej, samt vedligeholdelse af disse • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området • Kundeservice og konflikthåndtering Deltageren kan på baggrund af den viden udføre: • Læsning af køretøjer således tilladt akseltryk eller tilladt totalvægt ikke overskrides • Lastsikring af stykgods efter gældende regler • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v. Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.
Fagkode
48611
Varighed
2 dage