Programmering: begreber og programopbygning

Deltageren kan anvende et aktuelt programmeringssprog og et tilhørende udviklingsværktøj til udvikling af mindre applikationer. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om udviklingsværktøjet samt om programmeringssprogets grundlæggende elementer som variabler, konstanter, datatyper, udtryk, logiske og aritmetiske operatorer, begreber, programstrukturer, syntaks, kontrolstrukturer, løkker, arrays, input/output af data og metoder/funktioner. Deltageren kan endvidere foretage afprøvning og fejlretning af en udviklet applikation.
Fagkode
44912
Varighed
5 dage