Procesanlæg, fejlfinding og optimering af proces

Deltageren kan foretage montage af og idriftsætte automationskomponenter, der indgår i et procesanlæg. Endvidere kan deltageren fejlfinde på og optimere procesanlægget. Deltageren kan: · montere og idriftsætte de enkelte komponenter, der indgår i et procesanlæg, hvor der anvendes forskellige reguleringsprincipper, som fx feedback-, feedforward-, kaskade- eller forholdsregulering, og kan herunder foretage kontrol/kalibrering ved hjælp af transportabelt måle/kalibreringsudstyr. · udføre fejlfinding og reparation til modulniveau på de nævnte procesanlæg, herunder vurdere processens stabilitet samt foretage optimering af PID regulatorens parametre. · overholde gældende sikkerhedsregler ved indgriben i en automatisk proces. · udvælge og tilslutte procesmåleudstyr, fx kalibrator, multimeter, logger og registrerende udstyr, herunder vurdere måleresultaterne. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: · signalveje for målinger, herunder EMC, spændingsfald og impedans · procesanlæggets procesegenskaber, herunder processens regulerbarhed, samt valg af principper fx feedback, feedforward, kaskade eller forhold · beregninger i forbindelse med procesanlæg, herunder kunne beregne tidskonstanter · valg af reguleringsprincip
Fagkode
41354
Varighed
5 dage