Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer

Deltageren kan idriftsætte en PLC styring for et mindre automatisk anlæg, hvor der anvendes sekventielle styringer, herunder foretage programtilpasninger. Deltageren kan anvende HMI systemer for betjening samt udlæsning af fejlkoder. Det betyder at deltageren: - programmerer en sekventiel styring for en mindre automatisk anlæg. - foretager mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer - anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer. - anvender HMI systemer for betjening af maskinen Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - versionsstyring af PLC programmer
Fagkode
49423
Varighed
5 dage