Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Deltageren kan: · Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet. · Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol. · Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse. · Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden. · Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning. · Foretage brandslukning på arbejdspladsen. ·
Fagkode
45141
Varighed
1 dage