Vi skaber
resultater

Kvoteplads

På nogle erhvervsuddannelser er der adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del

På EUC Syd har vi adgangsbegrænsning på uddannelserne til Beklædningshåndværker og Frisør.

Adgangsbegrænsning betyder, at du skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, før du kan gå i gang med GF2 og resten af hovedforløbet. Har du uden held prøvet at skaffe en uddannelsesaftale med en virksomhed, så kan du søge om at komme på uddannelsen alligevel - på en såkaldt kvoteplads. 

Læs herunder, hvordan du gør.

 

Kvoteplads - Beklædning

Sådan søger du en kvoteplads til beklædningshåndværkeruddannelsen

Hent invitation til Workshop beklædningshåndværker med kvoteplads 2017.

Du skal lave en ansøgning til en kvoteplads, og udvælgelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af din ansøgning, en samtale og udført arbejde i værkstedet på en workshop.

Du vil blive vurderet på kriterierne:

 • Motivation (fx tidligere praktik hos en skrædder, designer eller andet relevant som fx fritidsinteresser, eftermiddagsjobs og lignende)
 • Deltagelse i præsentationskurser eller brobygning på beklædningshåndværkeruddannelsen
 • Dine egne argumenter for at ville uddannes som beklædningshåndværker
 • Om du er mobil og fx er indstillet på at flytte til en anden by for at få en praktikplads

Derudover kigger vi bl.a. på:

 • Modenhed
 • Selvstændighed
 • Kommunikative evner
 • Sproglige og matematiske kundskaber
 • Og om du helbredsmæssigt er i stand til at gennemføre uddannelsen

Samtale og workshop

Workshoppen afholdes en til to gange om året. Præcis dato finder du under Begivenheder nederst på denne side.

Ved selve samtalen og i workshoppen lægges vægt på, at du fungerer godt i værkstedet, kan kommunikere godt med de andre elever, har håndelag og løser opgaverne med tilfredsstillende resultater. Skolen stiller de materialer, du skal bruge i workshoppen, til rådighed.

Udvælgelse

Tildeling af kvotepladser finder sted efter samtalerne og workshoppe og du får skriftligt besked om du er optaget senest 8 dage efter workshoppen. Du skal herefter bekræfte, at du ønsker at benytte den tildelte kvoteplads.

Afslag

Vi kan kun udvælge et begrænset antal kvoteelever pr. optagelse, og får du afslag kan du klage over skolens afgørelse.

Kvoteplads - Frisør

Sådan søger du en kvoteplads til frisøruddannelsen

Faktaark om at ansøge til frisør med kvoteplads i 2017

Når du synes det er fedt at arbejde med hår og mode.

Du skal tilmelde dig på optagelse.dk og derudover lave en ansøgning til en kvoteplads, og udvælgelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af din ansøgning, en samtale og udført arbejde på en workshop.

Du vil blive vurderet på kriterierne:

 • Du har bestået dansk og matematik med minimum 02
 • Motivation (fx tidligere praktik hos en frisør og andet relevant som fx fritidsinteresser, eftermiddagsjob og lignende)
 • Dokumentation for søgte lærepladser
 • Deltagelse i præsentationskurser eller brobygning på frisøruddannelsen
 • Dine egne argumenter for at ville uddannes som frisør
 • Om du er mobil og fx er indstillet på at flytte til en anden by for at få en praktikplads

Derudover kigger vi bl.a. på:

 • Modenhed
 • Selvstændighed
 • Kommunikative evner
 • Sproglige kundskaber og matematik/talforståelse
 • Og om du helbredsmæssigt er i stand til at gennemføre uddannelsen

Ansøgning skal ske skriftligt og skal være vedlagt kopi af eksamenspapirer og foto.

Workshop og samtale

Workshoppen afholdes en til to gange om året til optag i januar og august. Datoen finder du under Begivenheder længere nede på siden.

Vi udvælger deltagerne til workshop og samtale med udgangspunkt i ansøgningerne. Ved selve samtalen og i workshoppen lægger vi vægt på, at du fungerer godt i salonen, kan kommunikere godt med de andre elever, har håndelag og løser opgaverne med tilfredsstillende resultater. Derudover kigger vi også på, om du er velsoigneret og præsentabel, serviceminded, har sans for takt og tone og er høflig og imødekommende. Vi stiller de materialer til rådighed, som du skal bruge i workshoppen.

Udvælgelse

Tildeling af kvotepladser finder sted efter samtalerne og workshoppen, og du får skriftlig besked i din e-boks, om du er optaget senest 5 uger efter. Du skal herefter bekræfte, at du ønsker at benytte den tildelte kvoteplads.

Afslag

Vi kan udvælge et begrænset antal kvoteelever pr. optagelse, og får du afslag, kan du klage over skolens afgørelse. Besked om optagelse og afslag udsendes senest 5 uger efter workshoppens afholdelse. 

Kommende begivenheder

09.08.17 Optagelsesprøve 2017 - opsamlende Dansk fra kl. 9-11 og matematik fra kl. 12-14 Læs mere »