Vi skaber resultater

Over 25

Du er mere end 25 år og vil gerne have en erhvervsuddannelse, der er beregnet for voksne

Vi tilbyder EUV - ErhvervsUddannelse til Voksne. 

EUV er særlige forløb, som bygger på den uddannelse og erfaring, du har i forvejen. Som hovedregel vil dit forløb derfor være kortere end ved den generelle EUD ungdomsuddannelse.

Uddannelserne består af et grundforløb, der kan vare fra 0 til 20 uger, og herefter et hovedforløb, der varierer i længde alt efter hvilken faguddannelse, du tager.

Som udgangspunkt veksler hovedforløbet på EUV mellem praktik i virksomheden og teori på skolen.

Læs mere på siderne om EUV.

Har du spørgsmål, så henvend dig til VEU-center Syd eller en af vores uddannelseskonsulenter