Vi skaber talenter

03.02.16

Flygtninge kommer i praktik hos os

EUC Syd har løbende flygtninge i praktik for netop at tage del i integrationsprocessen. Det er vigtigt for skolen både at åbne op, være samfundsansvarlige og vise mangfoldigheden på en dansk arbejdsplads.

De seneste måneder har EUC Syd haft to syriske flygtninge og en fra Congo. Deres praktikophold er en vekselvirkning med danskundervisning på sprogcentret ’Lær Dansk’ i 3 dage og praktik på skolen i 2 dage i en periode på i alt 13 uger. ’De får mulighed for at tage del i den hverdag af praktiske gøremål, som vi har på en skole som vores. Det kan være som medarbejder i vores pedeltjeneste, men lige nu har vi også en flygtning i vores køkken på skolehjemmet og i vores praktikcenter. Det er typisk vores supportfunktioner, som kan tage imod flygtninge’, siger Administrationschef på EUC Syd Birgitte Kastrup Hansen.

EUC Syd bliver løbende kontaktet af sprogcentret ’Lær Dansk’. Deres opgave er at få flygtninge i virksomhedspraktikker, så de får et indblik i den danske kultur på arbejdspladsen og dermed kommer tættere på det danske sprog ved at arbejde sammen med danske kollegaer. 

Mohammed vil bare gerne arbejde
Senest har kurderen Mohammed Mosa været i praktik i skolens pedeltjeneste. Mage til positivt menneske skal man lede længe efter. Han smiler hele tiden og fortæller åbenhjertigt, at han betragter sine kollegaer på EUC Syd som familie og søskende. Når han bliver spurgt, hvad han var særligt glad for ved praktikopholdet, så svarer han, at han har fået et indblik i en lang række arbejdsområder, han ikke kendte før. I virkeligheden vil han bare gerne have et fast arbejde, ligegyldigt indholdet. Han er opdraget til, at man skal yde, før man kan nyde.Inden han kom til Danmark, arbejdede han 17 år for en kristen præst med velgørenhedsarbejde. Mohammed havde ansvaret for lagerstyring og holdt styr på indkøbte byggematerialer til brug for bygning af kirker. 

Formålet med praktikopholdet
Formålet med praktikopholdet er, at flygtninge skal se og høre det danske sprog – også i den praktiske virkelighed, så det ikke kun sker på skolebænken. Det er Mohammed enig i. For ham har praktikopholdet betydet, at han er blevet langt bedre til at forstå dansk og tale dansk. ’Når du har fri, er du omgivet af andre flygtninge, og så får du ikke talt dansk. Når du er på skole, lærer du en masse ord, men ikke nødvendigvis de ord, du bruger på arbejdet. Men i et praktikophold er du omgivet af danskere og får øvet dig. Her er ingen forstyrrelser, og du bliver tvunget til at bruge sproget’.I starten kan det være svært at kommunikere sammen, hvis man er syrer og ikke taler engelsk. Her kommunikerer medarbejderne med både kropssprog og fagter. 

’For vores egne medarbejdere er det  berigende at få en forståelse for en anden kultur og gøre en forskel. Det giver noget hele vejen rundt’, siger administrationschef Birgitte Kastrup Hansen. Det er ofte sproget, som er en barriere, når en flygtning skal i arbejde. Er det på plads, vil mange flygtninge ifølge EUC Syd kunne indgå i flere forskellige typer af jobs. Det vigtigste ved praktikopholdet er derfor, at de lærer dansk og bliver en del af en dansk kultur. 

’Jeg har været meget glad for at arbejde sammen med Mohammed. Vi har været et godt team omkring opgaverne, og var der noget, han ikke forstod, så tog vi kropssproget til hjælp’, siger pedel Tommy Thaysen Jacobsen fra EUC Syd.

EUC Syd vil have flere i praktik
EUC Syd har rettet henvendelse til de institutioner, som står for danskundervisningen i både Aabenraa, Tønder og Haderslev, så lignende praktikprojekter kan sættes i gang på skolens adresser i de byer. Tanken er, at tiltaget skal brede sig i det nye år.