Vi skaber talenter

13.05.16

EUC Syd er med til at gøre Danfoss konkurrencedygtig

Det er ikke sikkert, at Danfoss’ produktionsmedarbejdere har hørt om De Seks Tænkehatte eller Buckingham Lean Game, men det er ikke desto mindre nogle af de elementer, der indgår, i de kurser EUC Syd afholder for Danfoss. 

På 13 dage kommer medarbejderne igennem tre forskellige kurser, der dels lærer dem om innovation og forretningsforståelse og giver dem helt konkrete værktøjer til at arbejde med kvalitet og effektivitet i deres hverdag.

Undervisningen har et praksisnært indhold, så medarbejderne får stoffet ind under huden og afprøver det i deres hverdag. Derfor har EUC Syd og Danfoss en meget tæt kontakt i udvikling og afvikling af kurserne. Uddannelseskonsulenterne kender medarbejderne og oparbejder en relation til den enkelte og får samtidig en forståelse for de problemstillinger, medarbejderne kommer med og kan hjælpe den enkelte til at løse problemerne på nye måder.

Stor opbakning fra Danfoss’ ledelse

Når Medarbejderne har gennemført kursus, fremlægger de deres projekter og nye, gode idéer for op i mod 20 forskellige ledere fra Danfoss. Der bliver lagt et stort engagement hos deltagerne og hos ledelsen fra Danfoss, som tager medarbejdernes initiativer meget alvorligt, og mange idéer er allerede gennemført. 

-      Vi skal have omkring 2.000 medarbejdere igennem kurserne, og vi gør det for at opkvalificere vores medarbejdere rent kompetencemæssigt til gavn for både dem selv og Danfoss. Derfor er vi helt naturligt interesseret i at se, hvad de har fået ud af kurserne og høre om deres erfaringer, siger Uddannelseschef fra Danfoss, Michael Risager Nørgaard. 

Medarbejderne får lyst til at uddanne sig

Medarbejderne giver udtryk for, at kurserne har stor værdi for dem, og de får nogle kvalifikationer, de kan bruge i hverdagen. Hvor mange måske ikke tidligere har haft tanker på at videreuddanne sig, så har de nu fået blod på tanden til at opkvalificere deres kompetencer.

-      Når jeg taler med vores forretningsenheder eller kigger på evalueringerne af kurserne, så er der flere medarbejdere, som beretter om, at de overvejer at gå i gang med at videreuddanne sig, siger Michael Risager Nørgaard.  

-      ’Vi ser de her kursusmuligheder som en oplagt mulighed for virksomheden. Deltagerbetalingen pr. medarbejder er forholdsvis lille, fordi virksomheden kan ansøge om VEU-godtgørelse. Hver eneste gang vi afholder et kursus for en virksomhed, så har vi først haft en indledende snak med virksomheden, hvor vi finder ud af, hvilke behov de har, og hvordan vi kan løfte medarbejderen rent kompetencemæssigt, slutter Tanja Thuesen.

Billede