Vi skaber talenter

17.12.20

100 år med Teknisk Skole i Tønder

For 21 år siden den 31. december 1999 blev den tekniske skole i Tønder fusioneret med EUC Syd, men Tønder Teknisk Skole har selvstændigt en meget længere historie, for den 17. december 2020 kan det nemlig fejres, at det er 100 år siden, at Tønder Teknisk Skole blev grundlagt.

I 1920 da Sønderjylland blev genforenet med Danmark, gjorde ikke mindst initiativer fra håndværksmestre, at der blev etableret en teknisk skole i Tønder. De første fag, der blev undervist i, var bl.a. bager og smed – og den dag i dag kan man stadig uddanne sig i de to fag på skolen.

Elever, der tog en erhvervsuddannelse for 100 år siden, var i lære om dagen og fik så undervisning om aftenen på Tønder Teknisk Skole i den teoretiske del af deres fagområde. 

Erhvervsuddannelsesområdet har siden været gennem stor udvikling - det har man selvfølgelig også kunne mærke i Tønder. I takt med, at der skete en udvikling i samfundet, tilkom der flere fagområder, som betød, at skolen blev større - og der blev derfor også brug for et større areal. Man byggede og flyttede derfor i etaper til det nuværende Plantagevej 35. I 1976 blev smedeskolen etableret på adressen, og efterfølgende kom skorstensfejer, teknisk designer, varmeteknisk afdeling (1979) og bager (1981). I 1999 var det hele samlet på Plantagevej.

Samtidig med at der var en traditionel smedeafdeling på Plantagevej fik man i forbindelse med EFG (Erhvervsfaglig Grunduddannelse) også en Jern og Metal afdeling på Ndr. Landevej. Denne var bygget op omkring et basisår, hvor eleverne fik mulighed for at afprøve forskellige beslægtede fagområder – svarende til hvad grundforløb 1 er i dag. I Tønder fik eleverne mulighed for at prøve de forskellige områder inden for jern og metal.

Tønder tekniske skole var en skole med stor aktivitet - i starten af 1990’erne var det den første skole som havde en vindmøllepark, og det affødte mange kurser inden for området og trak folk fra hele verden. Der afholdes stadig mange energitekniske kurser nu er det især inden for gas og olie. Det tætte samarbejde med kommunen og de nærliggende virksomheder har også betydet, at skolen har kunne køre mange længerevarende kurser bl.a. omkring industri og aluminium.

Tønder Teknisk Skole var også kendt for bagerområdet - det var en af de ældste skoler i faget og tiltrak elever fra hele landet. Det gjaldt også fagområdet Bygnings- og landbrugssmed. Skolen er også kendt for skorstensfejerområdet, hvor faget i 1974 flyttede til Tønder som landsskole for uddannelsen til skorstensfejer, ligesom det er her man finder uddannelsen til lokomotivfører, som kun udbydes to steder i hele landet.

Historiemæssigt har alle tekniske uddannelser gennem årene været underlagt mange forskellige reformer, og det har betydet, at også afdelingen i Tønder hele tiden har måtte tænke nyt og fremad. EUC Syd er kendt for at være en forgangsskole, når der kommer noget nyt, og selvom Tønderafdelingen i dag er en lille adresse, er der mange forskellige og unikke uddannelser, og der arbejdes hele tiden aktivt med at forny sig. Det seneste skud på stammen er etablering af tilbuddet EUD 8/9. Her får eleverne mulighed for at koble erhvervsfaglige fag med de traditionelle grundfag som dansk, engelsk, matematik og fysik.

Da Tønder Teknisk Skole i sin tid fusionerede med EUC Syd blev de taget godt imod, og der blev investeret i nye bygninger og tilført mange og flere relevante uddannelser til byen, hvilket alt sammen var med til at give et kæmpe løft. 

Og som et gennemgående element har underviserne på Tønder Teknisk Skole og EUC Syd gået meget op i at sikre den virkelighedsnære undervisning, og det betyder at elever og faglærere har været med til at sætte deres præg på byen.

I Mølledammen i Tønder har man fx siden 1978 kunne se Tønderblomsten, der blev fremstillet af lærere fra Tønder Tekniske Skole, denne er givet til byen som en gave til udsmykning af Tønder. Sidenhen er Tønderblomsten blevet betragtet som byens vartegn, og nu, hvor den står til at skulle repareres, er det selvfølgelig et projekt som de nuværende elever og lærere på det nuværende EUC Syd er med indover.