Vi skaber talenter

28.05.19

Bæredygtighed kan skærpe erhvervsskolernes profil

Fokus på bæredygtighed gør erhvervsuddannelserne mere attraktive

Den danske UNESCO-nationalkommission havde en grundantagelse om, at et fokus på bæredygtighed gør erhvervsuddannelserne mere attraktive for unge. Det har de nu undersøgt og udgivet rapporten (Ud)dannet til bæredygtighed. Undersøgelsen bekræfter, at et fokus på bæredygtighed gør erhvervsuddannelserne mere attraktive for unge. Både elever, lærere og virksomheder kan se sig i en fortælling om erhvervsuddannelse med en tydelig bæredygtighedsprofil - uddannelser der giver de unge identitet, uddanner til kreativitet, innovation og bæredygtighed og som tiltrækker unge på tværs af køn, etnicitet og social baggrund.

En af EUC Syds tre visioner er, at vi arbejder ud fra en miljømæssig bæredygtig tilgang - ikke bare i drift og udvikling men også i undervisningen.

Både vores Teknisk Gymnasium og IB har siden 2016 været medlemmer af UNESCO-ASP netværk, og har dermed som UNESCO-skole forpligtet sig til at arbejde med Verdensmålene.

Og fra 1. februar i år (2019) blev yderligere hele vores erhvervsuddannelsesområde i alle fire byer integreret; vi er blevet en hel UNESCO-skole - og det, som den allerførste erhvervsskole i Danmark.

Dermed har vi på alle uddannelser og områder, også vedr. efteruddannelse og kursister, forpligtet os til at arbejde med FN’s 17 verdensmål med fokus ikke mindst på bæredygtighed.

EUC Syd medvirker i rapporten
UNESCO’s rapport der er kommet her i maj undersøger erhvervsskolernes arbejde med FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, og rapporten viser blandt andet:

 • at mange erhvervsskoler har verdensmålene på skemaet
 • at netop en stærkere bæredygtighedsprofil kan være med til at tiltrække flere elever
 • at det er med til at løfte uddannelsernes kvalitet
 • at eleverne motiveres af at arbejde med målene.

Eleverne ser bæredygtige handlinger som en del af deres identitet, som kokken, der går efter økologiske grønsager i sin madlavning, og tømreren, der vælger bæredygtige byggematerialer.

Det handler også om at bidrage til en global bevægelse i retning af en mere bæredygtig verden. Danske erhvervsskoler kan blive sat på verdenskortet for deres indsats og trække på international viden og erfaringer.

I december 2018 fik vi besøg af UNESCO-nationalkommissionens generalsekretær, Anna Enemark, som ville se, hvordan vi her håndterer emnet ’Bæredygtighed’. Måneden efter kom så Flemming Olsen, forfatter fra Ungdomsbyen i København, for at samle data og fakta til rapporten.

Flemming Olsen besøgte i alt fire danske erhvervsskoler, og hos os interviewede han vores vicedirektører Hans og Bente, grund- og hovedforløb på gastronomuddannelsen og data samt elever og undervisere fra vores tekniske gymnasium og IB i Sønderborg.

- Så selvom rapporten har overskrift om erhvervsuddannelser, viser interviewene med elever fra htx og IB, at eleverne herfra også motiveres af at bringe den teoretiske viden i spil i forhold til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Rapportens anbefalinger kan altså bruges bredt inden for uddannelsessystemet ikke udelukkende på erhvervsuddannelse.

Generelle anbefalinger
Et par af rapportens anbefalinger til uddannelsessektoren, grund- og erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser:

 • bæredygtighed skal forstås i relation til sammenhæng og samspil mellem de tre perspektiver: hhv. social/kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed
 • med udgangspunkt i de tre forståelser af bæredygtighed skal der arbejdes med at tiltrække unge på tværs af køn, etnicitet og social baggrund til de forskellige erhvervsuddannelser
 • netværkssamarbejde om erfaringsudveksling af didaktisk og metodisk viden om undervisning i bæredygtighed skal understøttes, f.eks. gennem samarbejde mellem erhvervsskoler og læringskonsulenter i Undervisningsministeriet, det nationale naturfagscenter ASTRA m.fl.
 • uddannelsessektoren skal indgå som en central aktør i udviklingen af bæredygtighed
 • didaktisk og metodisk skal der arbejdes med udvikling af undervisningsforløb, der giver eleverne handlingskompetencer til at skabe bæredygtige løsninger
 • eleverne skal inddrages som ressource i arbejdet med bæredygtighed på skolen
 • bæredygtighed skal indgå i brobygningen fra grundskole til ungdomsuddannelse
 • italesættelse af AMU-kursernes fokus på bæredygtighed kan fremme fortællingen om erhvervsskolernes bidrag til at skabe bæredygtige løsninger

Rapporten er vedhæftet
(Ud)dannet til bæredygtighed – en ny fortælling om erhvervsuddannelser
(38 sider)
samt den forkortede version, der er en opsummering af hovedkonklusionerne med forslag og anbefalinger (Ud)dannet til bæredygtighed – en ny fortælling om erhvervsuddannelser
(16 sider)