Vi skaber talenter

16.02.21
Hans Lehmann +4574124280 hle@eucsyd.dk

EUC Syd og SOSU Syd er med til at udvikle ny undervisning til landets erhvervsskoler

Sammen med 10 øvrige erhvervsskoler har EUC Syd og SOSU Syd i Aabenraa været med til at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb. Resultaterne er særdeles positive. Den mere engagerende undervisning motiverer erhvervsskoleeleverne og fremmer deres faglige stolthed – og ventes at få flere unge til at søge ind på en erhvervsuddannelse. Nu får alle erhvervsskoler i Danmark adgang til viden om, hvordan de kan styrke deres undervisning.

Gennem de seneste to år har EUC Syd og SOSU Syd i Aabenraa deltaget i et landsdækkende projekt, hvor i alt 12 erhvervsskoler har været med til at udvikle og afprøve nye undervisningsprincipper i nye undervisningsforløb.

Målet med den ændrede undervisning er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse samt at øge den faglige stolthed hos erhvervsskoleeleverne.

I alt har 400 erhvervsskoleelever og -lærere fra Jylland, Fyn og Sjælland været involveret i projektet med titlen ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’, som netop er afsluttet.  

Meget begejstrede elever

En af projektets deltagere er Simon Bruhn, der er ved at uddanne sig til snedker på EUC Syd.  

”I den nye undervisning kan lærerne godt lide, at vi begår nogle fejl ind imellem, for fejl lærer man jo af. Lærerne giver dernæst fif til, hvordan man retter op på en fejl., og så tager man den viden med videre i praksis,” siger Simon Bruhn.

Hans klassekammerat Peter Bill Madsen supplerer:

”I den ændrede undervisning får vi også meget frie tøjler. Vi får lov til at udføre opgaver på den måde, vi selv synes, det skal gøres. Lærerne er faktisk mere rådgivere end lærere,” fastslår Peter Bill Madsen.

Danni Johansen, der går på teknologilinjen på EUC Syd glæder sig særligt over, at meget undervisning foregår i værkstedet på erhvervsskolen.

”Det kan godt blive langtrukkent at sidde på en stol i klassen. Det er federe ar komme ud i værkstedet, hvor du også kan bruge dine hænder,” lyder det fra Danni Johansen.

Læreren holder sig mere i baggrunden

Erhvervsskolerne har i projektet afprøvet nye undervisningsprincipper i 21 undervisningsforløb, som erhvervsskolerne har udviklet i fællesskab med VIA University College.

Principperne betyder, at erhvervsskoleeleverne skal være de aktive i undervisningen og selv undersøge den faglige viden, de har brug for. 

Lærerne skal give eleverne mulighed for at fordybe sig i fagenes teknikker og metoder og at eksperimentere med forskellige løsninger. Lærerne skal altså holde sig mere i baggrunden og skal primært være faglige vejledere og styre undervisningen gennem tydelige rammer og krav til elevernes arbejde.

Line Andresen, der er lærer på SOSU Syd, oplever, at de nye undervisningsforløb øger motivationen hos erhvervsskoleeleverne.

”Eleverne er tydeligvis begejstrede, og de går til opgaverne med mere glæde og posivitet. Det er en fornøjelse at se som lærer”.

Hos Nanna Lundgren, der uddanner sig til social- og sundhedsassistent på SOSU Syd, er motivationen heller ikke til at tage fejl af.

”Fx har vi lige lært, hvordan hjertekredsløbet fungerer, og så ved man, hvorfor patienter får ødemer i benene. Det giver da vildt meget til min faglige stolthed,” fortæller Nanna Lundgren.

Det er i det hele taget erfaringen, at erhvervsskoleeleverne i høj grad trives i den nye type undervisning, hvor teori kobles helt tæt til praksis. De oplever at kunne fordybe sig i deres fag, de arbejder mere innovativt, kreativt og eksperimenterende, og de oplever større selvbestemmelse – alt sammen noget, der kan styrke elevernes faglige stolthed og give andre unge lyst til at påbegynde en erhvervsuddannelse.

Videoer til inspiration for erhvervsskolelærere

De afprøvede undervisningsforløb er blevet optaget på video og lagt på internettet, så de kan give inspiration til øvrige erhvervsskoler om, hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at være så inspirerende, motiverende og attraktiv for eleverne og desuden så samfundsrelevant som muligt.

I videoerne fortæller erhvervsskolelever og -lærere også om deres erfaringer med de ændrede undervisningsformer. 

Foruden videoerne bliver den nye viden fra projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ og de gode erfaringer med nye undervisningsprincipper og undervisningsforløb også formidlet til erhvervsskolelærere fra hele landet gennem seminarer eller webinarer senere i år. Desuden vil erfaringer og undervisningsmateriale fra projektet fremover indgå i uddannelsen af erhvervsskolelærere.

 

 

Projekt med bredt samarbejde

Foruden EUC Syd og SOSU Syd i Aabenraa er de erhvervsskoler, der har deltaget i projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’, Tech College Aalborg, Tradium i Randers, Mercantec i Viborg, Randers Social- og Sundhedsskole, Learnmark i Horsens, Jordbrugets UddannelsesCenter i Beder ved Aarhus, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Rybners i Esbjerg samt Social- og Sundhedsskolen Fyn i Svendborg og ZBC i Slagelse.

Det er VIA University College, der har stået i spidsen for projektet – i tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) samt de involverede erhvervsskoler. 

Projektet har fået 2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.

Øget engagement er tydeligt at se

”Det, der især bliver rost af erhvervsskoleeleverne og -lærerne, er, at de nye undervisningsprincipper og undervisningsforløb giver erhvervsskoleleverne mulighed for at være mere aktive, fordybe sig fagligt, blive udfordrede og være med til at udvikle deres fag,” fortæller lektor og projektleder Jeppe Egendal fra efter- og videreuddannelserne hos VIA University College.

Jeppe Egendal har sammen med kolleger fra VIA været ude på erhvervsskoler og observere de nyudviklede undervisningsforløb blive gennemført som led i projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’.

”Det har kort og godt været fantastisk at se elevernes styrkede motivation og højnede faglige stolthed og lærernes kæmpe indsats. Jeg er sikker på, at de mere attraktive undervisningsmetoder får flere unge til at fuldende deres erhvervsuddannelse,” siger Jeppe Egendal.

Han mener samtidig, at den ændrede undervisning kan styrke erhvervsskolernes image og tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. Dét er relevant, da der vil mangle 70.000 faglærte i Danmark i 2025 – med negative konsekvenser for konkurrenceevnen og velstandsstigningen i Danmark til følge.

Et relevant og nødvendigt projekt

Ole Heinager, der er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG), understreger, at indsatsen for at styrke den faglige stolthed hos erhvervsskoleeleverne er relevant og nødvendig.

”Det er vigtigt at understøtte de politiske ambitioner om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og at vi får uddannet flere faglærte til fremtidens arbejdsmarked. En vigtig vej til at indfri målene er helt klart at styrke den faglige stolthed gennem undervisningen. Projektet her viser, at høj faglighed og nytænkende pædagogik, der kobler teori og praksis på nye måder, netop bidrager til at opbygge faglig stolthed,” pointerer Ole Heinager.

Hos Nordea-fonden fortæller administrerende direktør Henrik Lehmann Andersen, at fonden har støttet projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ for at styrke kendskabet til og prestigen af erhvervsuddannelserne.

”I Nordea-fonden ser vi det som vigtigt at bakke op om at forbedre trivslen, styrke fagligheden og fremme den faglige stolthed blandt eleverne på de danske erhvervsskoler,” fremhæver Henrik Lehmann Andersen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Jeppe Egendal, lektor og projektleder hos VIA University College.
Mobiltelefon: 25 57 41 03.
E-mail: jeeg@via.dk

Kitte Laurine Verup, pressekontakt hos Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier (DEG).
Mobiltelefon: 81 45 45 02.
E-mail: kv@deg.dk

Louise Gerber Pedersen, udviklingschef hos SOSU Syd i Aabenraa.
Telefon: 73 33 43 00 / 40 48 22 79.
E-mail: lgp@sosu-syd.dk

Hans Lehmann, vicedirektør ved EUC Syd i Aabenraa.
Telefon: 51 31 48 48.
E-mail: hle@eucsyd.dk

Se hjemmeside med video af undervisningsforløb samt udtalelser fra erhvervsskolelever og -lærere og øvrige materialer fra projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/paedagogik-laering/faglig-stolthed-eud