Vi skaber talenter

19.11.18

10 ernæringsassistenter var til svendeprøve og 4 fik GULD

Alle bestod med bravour

De 10 ernæringsassistenter var til svendeprøve onsdag og torsdag d. 14. og 15. november.

Fra venstre bagerst:
• Maria Vendelbo Madsen, underviser
• Nicolai Bjerrum Aebeløe, Cafe HIC Haderselev
• Lisa Jane Whittaker, Sygehus Sønderjylland
• Helle Johansen Thisgaard, Gråsten Landbrugsskole GULD
• Mette Ravn Hansen, Tangshave bo og aktivitetscenter, Tangshave
• Pernille Petersen, Sygehus Sønderjylland GULD
• Connie Nikolajsen, Hospice Sønderjylland GULD
Forrest fra venstre
• Sissel Winterskov Lastein, Østersø Højskolen
• Amalie Søndergard-Petersen, Mad og Måltider, Aabenraa GULD
• Magdalena Purwa Rahayu, Sygehus Lillebælt
• Lorivie Begino Duus, Sillerup Plejecenter

Hvad er det man kan som udlært ernæringsassistent.

Ernæringsassistenten kan lave den gode hverdagsmad med variation og altid med korrekt indhold og ernæring, så dem der skal spise maden, er sikret mad der giver dem optimal sundhed, uanset om det er unge, gamle, syge eller raske. Hver person har et helt specifik ernæringsmæssigt behov som ernæringsassistenten har kompetencerne til at imødekomme.

Ernæringsassistenten laver typisk mad til mennesker, der af den ene eller anden grund ikke har mulighed for spise mad, de selv har tilberedt, og netop derfor er det så vigtigt, at maden sikrer den, der spiser den sundhed og vitalitet.

Under uddannelsen har vores ernæringsassistenter læreplads i fx kantine, plejehjem, sygehus, efterskole eller lignede steder og uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold på EUC Syd.

I praktikken lærer ernæringsassistenterne den praktiske del af uddannelsen - indkøb, økonomi, hygiejne og tilberede maden osv.

Her på skolen lærer man primært den teoretiske del – om mad, der udfordrer sanserne - både syn, duft og smag, sundhed og ernæring, kostberegning, at sammensætte et nærende måltid, udarbejdelse af arbejdsplaner, egenkontrol, diæter, arbejdsmiljø m.v.

Til eksamen skal ernæringsassistenterne skrive et større skriftligt projekt ud fra en case og derefter vise, at de også mestrer at lave maden i praksis - de får også en ukendt ret at skulle tilberede.

Behovet for personale, der kan mestre mange funktioner i køkkener, har gennem tiden ændret sig, fordi behovet har ændret sig. Ernæringsassistentuddannelsen har over tiden forandret sig til, at de i dag skal kunne bestride stillinger med mere ledelsesansvar og flere specifikke behov, så uddannelsen både teoretisk og praktisk er blevet mere krævende og stiller større krav til dem, der ønsker at tage uddannelsen. Der er stor mangel på både elever og udlærte.

Se mere om uddannelsen og beskrivelserne her på hjemmesiden.

Billede