Vi skaber talenter

05.07.18

Studiemiljøet på erhvervsuddannelserne giver et godt ungdomsliv

Huller i viden om studiemiljøet får færre til at vælge erhvervsuddannelser

Mere end 80 % af forældre har studiemiljøet med i overvejelserne, når de skal rådgive deres børn om valg af ungdomsuddannelse - og knapt hver tredje forældre tror, at det bedste studiemiljø findes på gymnasiet. Fem regioner står bag forældreindsatsen Ditbarnsfremtid, der viser en side af erhvervsuddannelserne, som er ny for mange.

Det er ikke kun fremtidsdrømme og faglige interesser, der er i spil, når forældre diskuterer valg af ungdomsuddannelse med deres børn. Faktisk vægter 46 % af forældre studiemiljøet i høj eller meget høj grad, når de skal rådgive deres børn i forhold til fremtiden efter folkeskolen.

29 % af forældrene tror, at det bedste studiemiljø findes på gymnasierne, mens kun henholdsvis 5 % og 3 % tror, det er bedst på EUX eller erhvervsuddannelserne (EUD). Det viser en ny undersøgelse, IUM Insight/YouGov har lavet blandt godt 1.000 forældre til 14-21-årige for forældreindsatsen Ditbarnsfremtid.

En anden undersøgelse, som også er helt ny og lavet af Tænketanken DEA blandt 9. klasses-elever i hele landet, viser, at ligesom forældrene antager de unge, at studiemiljøet er bedre på gymnasierne.

- Og det er en skam, at den forestilling er med til, at nogle vælger erhvervsuddannelserne fra, ikke mindst taget i betragtning, at der netop nu peges på, at der i dén grad kommer til at mangle faglig arbejdskraft inden for mange områder i den nærmeste fremtid, siger Simona Corda-Dolliner, der er chefkonsulent for trivsel og integration på EUC Syd.

Godt ungdomsliv, masser af sociale aktiviteter og et fagligt godt studiemiljø
På EUC Syd har vi mange tiltag iværksat både for og med vores elever – og det gælder både dem, der går på det tekniske gymnasium og vores elever på erhvervsuddannelserne. Begge ’slags’ elever bevæger sig blandt hinanden på adresserne, har lokaler i de samme bygninger og har i alle vores byer fælles kantiner, ligesom mange af vores arrangementer og aktiviteter er for alle.

- Det er selvfølgelig ikke et fuldstændig identisk for alle vores byer, hvad der sker og hvornår, for vores uddannelser og udbud er ikke ens og ikke helt sammenligneligt. Men generelt starter vi skoleåret med at have fælles trivselsdage for alle, de forskellige uddannelser har derudover rystesammen-ture, så eleverne på enkelte hold lærer hinanden at kende og Introfesten, vi også har i august, hvor alle de nye starter er også for alle elever – dvs. EUD, HTX og IB og EUX, der hvor de uddannelser udbydes, fortæller Simona Corda-Dolliner.

Spredt ud over året er der mange sociale aktiviteter og arrangementer som fx:

  • LAN-weekender
  • Lektiecafeer og fredagscafeer
  • Halloweenfest
  • Fastelavn med katten af tønden
  • Foredrag
  • Filmaftner
  • Studieture/ekskursioner
  • Arbejdsmiljøuge, hvor de unge skal lave film
  • Juleafslutning med lege og konkurrencer
  • Gallafester på gymnasiet
  • M.v.

Der er her på skolen desuden fokus på at få festudvalgene sammensat, så de forskellige uddannelser er repræsenteret, for dermed er der bedre grobund for, at man på alle de forskellige uddannelser føler ’ejerskab’ for festerne.

Elevråd
Og så er der hele elevrådsområdet. På EUC Syd har vi et netværk af elevråd, der løbende samles lokalt og arbejder lokalt i de forskellige byer, men som desuden to gange om året bliver samlet for alle byer - og også med deltagelse fra skolens ledelse - ved store konferencer og todages-seminarer med fuld forplejning og overnatning.

- Elevrådene er sammensat af elever fra alle vores uddannelser, og her tages der fat på de overordnede emner, der skal arbejdes videre med. Ved konferencen vi netop har afholdt i april, hvor alle vores adresser var repræsenteret med næsten 70 deltagere - heraf ca. 15 fra direktion og adresseledelserne - var nogle af hovedemnerne fra elevrådene netop at få styrket arbejdet på tværs af byerne med sociale engagementer og trivselsindsatser fx boldspil, brætspil, hygge, komsammen og fester, siger Simona Corda-Dolliner, der som chefkonsulent for trivsel og integration på EUC Syd bl.a. også leder hele organiseringen omkring elevrådene.

- Det er denne alsidige, herlige verden, vi skal have både forældrenes og de unges øjne op for, siger Simona Corda-Dolliner og fortsætter: - Vi har så stor en skole med så mangfoldigt et udbud og forskellige typer af uddannelse, så der skal bygges broer på tværs af gymnasiefag og håndværkerfag, det er sejt at uddanne sig – og ikke mindst til masser af arbejdspladser.

Et mere nuanceret billede af, hvad der sker på erhvervsuddannelserne
Sophie Hæstorp Andersen, der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden, udtaler i denne forbindelse, at manglen på kvalificeret arbejdskraft er den største bremse for øget vækst og flere arbejdspladser i Danmark.

- Virksomheder må sige nej til ordrer, og vi får svært ved at tiltrække internationale virksomheder, hvis vi ikke har kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal forældre og unge have øjnene op for alle de muligheder, der er i erhvervsuddannelserne. Vi ved, at når man som ung skal vælge uddannelsessted, så betyder et godt studiemiljø alt. Det er nøglen til både at tiltrække og fastholde de unge. Derfor er jeg glad for, at vi har øje for løbende at skabe et godt studiemiljø.

Undersøgelserne understreger, at det skal tydeligere frem, at en erhvervsuddannelse giver gode job-, videreuddannelses- og fremtidsmuligheder, men også at der er et godt og spændende studiemiljø, mens man går på uddannelsen.

Billede