Vi skaber 

resultater

Sådan foregår en htx

Htx er bygget op med et fælles grundforløb på 3 måneder. I slutningen grundforløbet vælger du den studieretning, du ønsker at fortsætte på. De følgende godt 2½ år arbejder du med dine studieretningsfag og valgfag.

Grundforløbet

Grundforløbet består af dansk, engelsk og matematik samt et studieområde, som omfatter faglig og tematisk organiseret undervisning indenfor teknologiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder. Du vil også have forløb, hvor der arbejdes med sprog, kommunikation, it og en iværksætterorienteret dimension. Der vil endvidere være idræt og introduktion til værkstedsmæssig undervisning.

Studieretningsforløbet

Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, et selvvalgt studieområde, studieretningsfag, valgfag og et studieretningsprojekt. Obligatoriske fag er f.eks. engelsk, fysik, kemi, matematik, teknik, teknologi, dansk, biologi og samfundsfag. Valgfag kan være informationsteknologi, erhvervsøkonomi, international teknologi og kultur, idræt, filosofi og erhvervspsykologi.

Niveauerne A, B og C

Fagene på htx bliver udbudt på niveauerne A, B og C, hvor A er det højeste. Du skal have mindst tre fag på A-niveau, hvor dansk og teknikfag på tredje årgang er de to af dem. Du skal have mindst tre fag på B-niveau og så en række fag på C-niveau. Mange af fagene kan du få på et højere niveau end mindstekravet. 

Studieretningerne giver dig mulighed for at vælge en studentereksamen med hovedvægt på forskellige teknik- og teknologifag. En studieretning indeholder en række fag, der supplerer hinanden. Det betyder, at det, du lærer i det ene fag, er tilrettelagt og giver mening i sammenhæng med de øvrige fag på din retning. En studieretning indeholder som minimum et fag på niveau A, et fag på niveau B og et fag på niveau C.

Teknikfaget 

Teknikfaget er noget særligt for htx. Vi udbyder altid mindst to af følgende fem teknikfag*:

Byggeri og energi 

Faget giver dig kendskab til konstruktion, materialer, produktionsprocesser, anlæg, installationer, forsyning, administration og organisation.

Udvikling og produktion

  • Tekstil
  • El
  • Mekatronik

Her får du kendskab til formgivning og udvikling, komponenter og materialer, styring og overvågning samt fremstilling.

Proces, levnedsmiddel og sundhed

Faget giver kendskab til områder inden for sundhed og miljø, bioteknologi, procesteknologi, kemisk produktion, miljøteknik, mikrobiologi, kost og ernæring.

Htx som helhed dækker alle teknikfagene, men ikke nødvendigvis alle fag på alle adresser. Det kan derfor blive nødvendigt at køre to dage om ugen til en af de andre byer for at få det ønskede teknikfag. Vi sørger for din transport mellem uddannelsesstederne.

* Ikke alle studieretninger og teknikfag udbydes i alle byer.

Internationalisering 

Den internationale dimension indgår i den daglige undervisning i alle relevante fag. Du har mulighed for at melde dig til en speciel international projektgruppe, som arbejder frem imod et 3-ugers ophold i udlandet i efteråret på 2. år af htx. 

Arbejdsform 

Generelt for alle tre år er, at der i undervisningen arbejdes meget med projekter, og de går ofte på tværs af fagene. Den viden, du får i ét fag, får du brug for i de andre fag. Selvfølgelig skal undervisningen leve op til de bestemmelser, som Folketinget har fastlagt, men du har stor indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse.

Der arbejdes både individuelt og i grupper, så du lærer både at fordybe dig og at samarbejde med de øvrige elever om at løse konkrete opgaver. En del af undervisningen forgår i laboratorier og værksteder, hvor du laver øvelser og dokumenterer sammenhænge mellem teori og praksis.

Arbejdsformen og de dertil knyttede lange, sammenhængende undervisningsforløb stiller store krav til din selvstændighed, så på HTX får du udfordret dine evner til at lære at planlægge og disponere din tid. Igennem studietiden vil du udvikle dig fra at være elev til at blive studerende.

Læs mere om vores pædagogiske grundlag fro Teknisk Gymnasium her.

Sådan ansøger du om optagelse på htx

Blanket og vejledning

Du finder tilmeldingsblanket og vejledning på www.optagelse.dk.

Du kan blive optaget på teknisk gymnasium, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, og hvis det fremgår af din uddannelsesplan. 

I folkeskolen skal du have haft afgangsprøve i dansk, matematik, fysik-kemi/biologi/geografi, engelsk og 2. fremmedsprog (kravene om biologi og geografi træder kun i kraft, hvis fagene har indgået i undervisningen på din folkeskole).

Optagelsesprøve

Hvis din skole i din uddannelsesplan indstiller dig til en optagelsesprøve, skal du til en prøve inden du kan optages. Prøven vil foregå på Teknisk Gymnasium på den adresse, hvor du søger ind.

Vedrørende optagelse henviser vi til gældende bekendtgørelse.

Teknisk Gymnasium Sønderjylland følger den relevante bekendtgørelse ved henvendelser om metoder og procedurer ved individuel kompetencevurdering. 

Ansøgningsskema 

Går du ikke i folkeskolen, kan du få et ansøgningsskema her på EUC Syd. 

Går du i 9. eller 10. klasse foregår ansøgning via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU'erne) på din skole. På ansøgningen skal du skrive, hvilken studieretning du ønsker efter det første halve års grundforløb (du har mulighed for at vælge om efter det halve år). 

Vær opmærksom på, at vi udbyder flere forskellige studieretninger, men at den enkelte studieretning kun bliver oprettet, hvis et passende antal elever tilmelder sig.

Nyheder

05.07.18 / Generel,Erhvervsuddannelse,EUX & Teknisk Gymnasium Studiemiljøet på erhvervsuddannelserne giver et godt ungdomsliv Huller i viden om studiemiljøet får færre til at vælge erhvervsuddannelser Læs mere »
Se alle nyheder »