Vi skaber

resultater

Psykologi C

Valgfaget psykologi på C-niveau er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder som et resultat af samspillet mellem psykologiske, sociale, kulturelle og fysiologiske faktorer.

I psykologi lærer du bl.a. om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation. Faget indeholder emner som socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet.

Gennem undervisningen får du et grundlæggende kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger og indblik i betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd. Du lærer endvidere at formidle psykologisk viden ved hjælp af et fagligt begrebsapparat, at redegøre for centrale psykologiske teorier og at skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden.

Psykologi bygger på viden og metoder fra den videnskabelige psykologis forskning inden for de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske områder. Psykologi bygger historisk på filosofisk og videnskabelig teoridannelse og faget anvendes i mange forskellige sammenhænge til at opnå en forståelse af de vilkår, muligheder og udfordringer, mennesker møder personligt og i fællesskaber, både lokalt og globalt. I psykologi lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold og faget udvikler dine evne til kritisk at anvende din psykologisk viden på aktuelle psykologiske problemstillinger.