Vi skaber

resultater

Erhvervsøkonomi C

I valgfaget erhvervsøkonomi på C-niveau lærer du om virksomheders beslutninger og adfærd, og om de betingelser og muligheder der er for at etablere en virksomhed.

Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der handler om at arbejde med erhvervsøkonomisk teori i en virkelighedsnær kontekst. Faget beskæftig sig med de betingelser og muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed på det nationale og internationale marked. Du kommer til at arbejde med emner som marketing, strategi, økonomi, organisation og ledelse. I faget kommer du til at diskutere medmenneskelige spørgsmål i relation til individ, virksomhed og samfund, hvilket vil skærpe din forståelse af dig selv som individer og borgere i et åbent markedsøkonomisk og demokratisk samfund.