Vi skaber resultater

Projektpartnere

EUC Syd har et stort netværk af samarbejdspartnere og projektpartnere. Vi er erhvervslivets professionelle samarbejdspartner, og i et tæt samarbejde mellem os og områdets dynamiske erhvervsliv, uddanner vi sammen morgendagens efterspurgte arbejdskraft.

Projektpartnere: 
IT-Center Syd er driftscenter for et administrativt servicefællesskab bestående af flere statsligt selvejende undervisningsinstitutioner - fordelt på 12 matrikler rundt om i syd Danmark. Fællesskabets øverste styrende organ er Styrregruppen, som består af en repræsentant fra hver af de deltagende partnere. Værtsinstitution for servicefællesskabet er EUC Syd. 

Læs mere på IT-Center Syds egen hjemmeside

ZERObyg
ZERObyg er et projektsamarbejde mellem forskellige uddannelsesinstitutioner, forskningsenheder og private virksomheder. Projektet er finansieret af Den Europæiske Union og Syddansk Vækstforum. Målet er at opkvalificere håndværkere inden for energiområdet.

Læs mere på ZERObygs egen hjemmeside

Se kursusudbud inden for energioptimering

SE og EUC Syd er indgået i et klimapartnerskab, der blandt andet indebærer udveksling af viden og gensidig uddannelse. EUC Syd bliver desuden 100 pct. CO2-neutral ved at bruge grøn strøm fra SE’s vindmøller.

 

Vi har partnerskabsaftale med VUC Syd, for at gøre det nemmere at komme videre med en erhvervsuddannelse. VUC Syd hjælper med afklaring og med, at du kan leve op til karakterkravene.

Læs mere på VUC Syds egen hjemmeside.