Vi skaber

talenter

Praktikcenter Syd

Praktikcenter Syd har det overordnede formål at sikre, at elever, der af forskellige årsager ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan gennemføre hele uddannelsen.

Praktikcenter Syd samarbejder med vores virksomheder og tilrettelægger et samlet forløb for eleverne - der kan anvendes korte aftaler, delaftaler, kombinationsaftaler, praktik i udlandet, virksomhedsforlagt praktik (VFP), fremrykket skoleundervisning og elementer af praktikuddannelse i praktikcentret.

Praktikcenter Syd har derfor et tæt samarbejde med virksomheder, der ønsker at ansætte en elev – både lokalt og nationalt. Vi kender virksomhederne, og er altid up to date med den nyeste viden inden for de forskellige fagområder.

I Praktikcenteret har vi en række lære- og praktikpladskonsulenter (LOP) som hver især varetager de forskellige uddannelser og udfører det opsøgende arbejde.

Læs mere om Praktikcenter Syd hvor der er en oversigt over konsulenter her.

Trivselsmålinger: To gange årligt bliver der lavet trivselsmålinger for EUC Syds Praktikcenter elever. Se den seneste trivselsmåling her, ved at trykke på 'T' og 'Trivselsmålinger'.

Samarbejde på tværs

Vi indgår i et konsortium med HANSENBERG, Rybners og Herningsholm samt samarbejder med Syddansk Erhvervsskole. 

Dette konsortium vil sikre, at der er praktikuddannelse til alle egnede elever, som ikke har indgået en uddannelsesaftale.

Når en skole ikke kan tilbyde et skolepraktikforløb på en uddannelse, kan eleven tage forløbet på en af de andre skoler, som er medlem af konsortiet. Denne garanti for, at eleven kan færdiggøre en erhvervsuddannelse i regionen, vil gøre det mere attraktivt for de unge mennesker at søge ind på en erhvervsuddannelse – til gavn for lokalområdet og landet som helhed.

Udvikling i samarbejde med iværksættere

Er du iværksætter kan vi hjælpe dig med at få dine gode ideer til at blive til virkelighed.

Vores elever i skolepraktik kan samarbejde med dig som iværksætter, om at bygge prototyper på dine ideer. På den måde arbejder eleverne med rigtige og relevante opgaver som udfordrer dem - og hjælper dig. 

Eleverne skal undervejs få mulighed for at komme med forslag og ideer til forbedringer, og ud over det tekniske lærer de om samarbejde med kunder, at tage hensyn til gældende lovkrav og til dokumentation, miljø og kvalitet.

Vi har bl.a. samarbejdet med ingeniørstuderende fra Syddansk Universitet og med andre studerende fra Erhvervsakademi Sydvest og Sønderborg Iværksætter Fabrik. 

Nogle af vores elever har fx været med til at lave prototyper og mindre produktioner til termin- og eksamensopgaver.

Har du en ide til et kontkret projekt, så henvend dig til nedenstående kontaktperson.