Vi skaber talenter

13.03.20

AMU og efteruddannelse - aflyste kurser

Hvad betyder det for dig?

Alle kurser er aflyst i perioden vi har nedlukket - dvs. fra d. 12. og foreløbig frem til d. 29. marts.

Er du tilmeldt som kursist i denne periode, bliver dit kursus altså ikke gennemført i første omgang.

Da det også er en uvant situation for os, og vi bl.a. afventer  retningslinjer fra instanserne, vi skal rette os efter, kan vi endnu ikke melde ud, hvordan forløbet bliver for den enkelte.

Vi får formentlig mere præcise instrukser og vejledninger i næste uge, og melder hurtigst muligt ud derefter.