Vi skaber talenter

24.08.18

TAKE ACTION! – på EUC Syd

Vi kan alle gøre noget for ændre verden til det bedre. Verdensmålene handler især om at forbedre fremtiden for børn og unge, og verden over skal elever på folkeskoler og i ungdomsuddannelser lære om de 17 Verdensmål - og tage stilling. I Danmark arbejdes der i september med, hvad vi som enkeltpersoner kan gøre ved klodens udfordringer. Mottoet på EUC Syd er derfor i år: TAKE ACTION!

På EUC Syd i Sønderborg går det løs i uge 36 og i Tønder i uge 37.

Elever på alle uddannelser er inviteret til at deltage - og det er lige fra alle erhvervsuddannelseseleverne på de forskellige grundforløb til gymnasieeleverne på HTX - i Sønderborg gælder det også IB, SOSU-uddannelsen og 9. - 10. klasseseleverne, der hører hjemme på Hilmar Finsens Gade.

Det starter med, fremvisning af filmen Human af Yann Arthus Bertrand. Den er på engelsk med engelske undertekster, så den giver læring på mere end én måde. Som en igangsætter skal den spore eleverne ind på at tænke over, hvad det vil sige at være menneske og om de problemer, vi som mennesker på jorden, bliver stillet overfor.

Men fremfor bare at høre om overordnede planer, problemer og mål, handler det i år på EUC Syd om at oplyse og motivere hver enkelt til at få en forståelse af og tænke over, hvad vi som enkeltpersoner kan gøre i vores hverdag.

• Der bliver på flere adresser oprettet spil for eleverne, hvor de gruppevis kommer rundt på hele skolen. Dermed får de både rørt sig og samtidig slår de undervejs nogle 50 cm store Verdensmåls-terninger, vores snedkerelever har lavet til lejligheden. Grupperne skal besvare spørgsmål, der giver større viden om lokale og nationale initiativer, aktioner og foreninger, der på hver deres måde arbejder med mål, der understøtter den bæredygtige udvikling, som Verdensmålene står for.


• I Sønderborg kommer en delegation fra foreningen Association sans frontiere, som fortæller om situationen i det vestafrikanske land Burkina Faso – om samfundsstrukturen og de særlige sociale, økonomiske, politiske og kulturelle problemstillinger, man her står med.

• Ugen indbefatter også kampagnen ’Eat less meat. Eat less fish’. Her sætter alle kantinerne på EUC Syd fokus på den øgede CO2-udledning, der bliver frembragt ved kødproduktion. På vores maduddannelser arbejder eleverne bl.a. med at lave oplysende plakater, og det munder ud i en stor ’Veggie Day’, hvor alle vores kantiner udelukkende har vegetarmad på menuen.

• Elevgrupperne skal undervejs i ugen lave en lille video - fx om deres yndlingsforening eller særlige initiativer. Vi afslutter med, at alle adressens elever er inviteret til fremvisningen af et udpluk af de bedste, sjoveste, mest innovative film - og der er selvfølgelig små overraskelser til vinderne.

Projektkoordinator Lucienne Pubellier, der er AC-fuldmægtig på EUC Syd fortæller:

- Sidste år lavede vi en informationskampagne om UNESCOs 17 Verdensmål – målene som forpligter alle FNs medlemslande til at påtage sig et fælles ansvar og omstille til at producere, forbruge og agere bæredygtigt for klodens fremtid og de kommende generationers skyld.
Vores elever er en del af den generation, der kan ændre verden, og skolens mål i år er i højere grad at inddrage den enkelte. Det vi vil opnå er, at eleverne når en erkendelse af, at deres daglige ageren er med til ændre noget verdensomspændende der globalt kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Hvad der kan ses som helt små, lokale initiativer som at spise mere økologisk, reducere kødforbruget, undgå madspild, spare vand eller skabe initiativer for at samle penge til projekter sydpå osv. er i virkeligheden en del af et større hele.

På billedet er Jan Andersen - instruktør ved skolepraktik (SKP) for snedkerne - og de tre elever Thor Fedders, Nis Günther Andersen, Steffan Ranzau med en af de ½ m høje Verdensterninger, de har fremstillet til projektet.

Billede