Vi skaber talenter

25.04.18

Den danske uddannelsesmodel er populær

I denne uge har vi besøg af 17 skoleledere fra Wales, hvor de er midt i en stor omvæltning efter Brexit og et drastisk faldende elevtal - hele erhvervsuddannelsessystemet skal gentænkes

Gæsterne får en præsentation af, hvordan det danske erhvervsuddannelsessystem er strikket sammen – ansvarsfordeling mellem de forskellige stakeholders (ansatte, elever, virksomheder, myndigheder osv.), hvilke niveauer vi underviser på, forholdet mellem virksomheder og skole, og hvordan vores elevers fremgang bliver synliggjort også for virksomhederne, hvor eleverne har praktikplads.

I sidste uge var det 16 repræsentanter fra forskellige franske handelskamre, der gæstede os. Også de var interesserede i at høre om den danske erhvervsuddannelsesmodel, de udfordringer vi står med og hvordan vi løser dem, for også Frankrig oplever en omfattende reform på området.

Studieturene er inspirationsrige for deltagerne, og de franske delegerede kunne se umiddelbare løsninger til den snarlige reform.

Massiv interesse for The Danish Model
EUC Syd har det seneste år oplevet en massiv interesse fra udlandet. Også flere steder fra Belgien og Tyskland har vi i de seneste måneder haft delegationer, der var meget interesserede i at høre om ’The Danish Model’, og hvordan vores uddannelsessystem med opdeling i moduler og individuel tilrettelæggelse bliver kørt.

Interessen for at lære af os er så stor, at vi fremover tilbyder hele set-up’et som et kursus. Det bliver et 3-dages forløb, hvor de udenlandske deltagere bliver præsenteret for bl.a. uddannelsesstrukturen, undervisningsmetoder, hvordan vi har kompetencerne og tiltrækker lærerkræfter, former og gennemfører samarbejde med virksomhederne og med de øvrige parter i uddannelsessystemet. Undervejs er der bl.a. virksomhedsbesøg, observationsklasser og også præsentation af sammenhængen med og den danske model for efteruddannelse.

EUC Syd takker alle samarbejdspartnere Comwell Hotel, SDU og tømrerfirmaet Federau.dk i Aabenraa, som har taget imod delegationerne og stillet sig til rådighed.

17 skoleledere fra Wales, en fransk delegation bestående af to internationale koordinatorer fra Faculté des Métiers de Rennes sammen med Claus Græns, køkkenchef på Comwell Hotel.

17 skoleledere fra Wales, en fransk delegation bestående af to internationale koordinatorer fra Faculté des Métiers de Rennes sammen med Claus Græns, køkkenchef på Comwell Hotel.

16 repræsentanter fra handelskamre i Frankrig med EUC Syds afdelingsleder Jan Kleemann og Claus Federau fra tømrerfirmaet Federau.dk.

16 repræsentanter fra handelskamre i Frankrig med EUC Syds afdelingsleder Jan Kleemann og Claus Federau fra tømrerfirmaet Federau.dk.