Vi skaber talenter

06.02.18

Videncenter for Automation og Robotteknologi

Det første af erhvervsskolernes robot- og automationscentre er åbnet

I oktober sidste år modtog vi besked fra Undervisningsministeriet om, at vi sammen med Herningsholm Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole er udpeget til at være spydspids for moderne automation og robotteknologi og dermed til at etablere et nationalt videncenter for automation og robotteknologi.

Det er nu en realitet, til at starte med i Odense, og der kommer lignende faciliteter på EUC Syd.

Centret skal være en spydspids for moderne automation og robotteknologi på erhvervsskolerne. Det er Undervisningsministeriet, der har bevilget penge til videncentret, og meningen er, at vi i de tre skoler sammen skal samle viden, der kan bruges på alle erhvervsskoler.