Vi skaber talenter

30.11.20

Optagelsesprøve til erhvervsuddannelse

Hvordan søger du ind på en uddannelse, selvom dine karakterer ikke opfylder adgangskravene

Har du har søgt om at starte på en erhvervsuddannelse på EUC Syd til januar men opfylder ikke karakterkravet om 02 i dansk og matematik, har du chance for at komme til optagelsesprøve og samtale.

Prøvernes niveau, indhold og varighed

Niveauet på optagelsesprøverne svarer til kravene for at opnå karakteren 02 i folkeskolens 9.- klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik. Prøverne er skriftlige og har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne.

Danskprøven består af 3 dele:
• Læsning
• Retskrivning
• Skriftlig fremstilling

Matematikprøven er skriftlig og omfatter 9 forskellige opgaver.

Både dansk- og matematikprøven varer to timer og bedømmes bestået/ikke-bestået af en censor.

Er du i tvivl om noget?
Så snak med en af vores vejledere på 7412 4242.

Prøvedatoer i dansk og matematik 2021:

Onsdag d. 6. januar 2021 
o Dansk fra 9-11
o Matematik 12-14

Afholdes i Sønderborg og Aabenraa, Stegholt.

______________

Hvordan?

Du tilmelder dig din valgte uddannelse via optagelse.dk, og du bliver automatisk indkaldt til optagelsesprøver, hvis du ikke opfylder adgangskravene.

Yderligere information sendes til din e-boks.