Vi skaber talenter

29.08.16

Kontaktlærer, walk'n talk og klassens time fremmer trivsel

Pia Grøn, faglærer på GF1 på EUC Syd fortæller her om deres erfaringer og aktiviteter med de nye elever på GF1: - Vi har sat vores trivselsfremmende aktiviteter meget i system hos os. Baggrunden for det var, at vi desværre havde nogle uheldige eksempler på mobning for år tilbage. Og det blev opdaget alt for sent. Det, vil vi ikke have, sker igen, fortæller Pia Grøn.

Knytter bånd
- Når vi modtager de nye GF1 elever, får alle tilknyttet en kontaktlærer, og så kører vi en introuge bl.a. med trivselsfremmende aktiviteter. De handler om, at eleverne skal knytte bånd til hinanden og til lærerne og kontaktlæreren. Og så italesætter vi ”den gode skoledag”, og skaber debat om, hvad godt kammeratskab er, og hvordan vi behandler hinanden her på skolen. 

- Det er vigtigt at få slået fast fra starten og få alle eleverne med. Efter introugen bliver der holdt fast i indsatsen. Det gør man bl.a. vha. klassens time. Den er både elever og lærere meget glade for. 

Klassenes time er populær
- Det lyder måske lidt gammeldags, men vi har genindført klassens time. Den kører med fast dagsorden, og trivsel er et fast punkt. Der taler vi om, hvordan den forgangne uge er gået, og hvad vi skal arbejde med den kommende. Eleverne bliver også bedt om at føre dagbog over egen trivsel, og vi har løbende aktiviteter som fx: Walk and talk, hvor eleverne to og to skal gå en tur og tale om fx kammeratskab, ta’ et foto af en god kammerat, den gode undervisningssituation etc. 

På EUC har man gode erfaringer med den trivselsfremmende undervisning, og det motiverer eleverne, fortæller Pia Grøn. 

- Jeg kan ikke forestille mig andet end, det er tiltag, vi vil fortsætte med. Det er en del af skolens fastholdelsesplan, og det virker faktisk. Færre elever bliver frafaldstruede og initiativer som vores trivselscafé om onsdagen er også populær, slutter Pia Grøn.  

Fra Danske Erhvervsskolers nyhedsbrev Spot på uddannelse august 2016.