Vi skaber talenter

01.12.17

Garanti for læreplads på uddannelser inden for fremstillingsindustrien

Industritekniker, smed, automatiktekniker og værktøjsmager garanterer læreplads på grf 2 i 2018

Der mangler i den grad dygtige håndværkere, og fremstillingsindustriens ønsker om, at flere unge skal uddanne sig til branchen, har ført til, at vi på EUC Syd nu kan indføre lærepladsgaranti fra januar for uddannelserne til industritekniker, smed, automatiktekniker og værktøjsmager

Arbejdet med lærepladsgarantien sættes i værk allerede fra januar 2018, og det vil sige, at elever, der begynder på grundforløb 2 en af de nævnte uddannelser i 1. halvår af 2018 vil være omfattet af dette nye projekt.

Som elev skal man, for at være med i lærepladsgarantiordningen, forpligte sig til aktivt at søge læreplads og være villig til at flytte sig efter en læreplads. Til gengæld lover vi vejledning i at skrive en god ansøgning med et godt CV.

Vores afdelingschef Thomas Bjerner Hansen har været med igennem processen og siger:

Overholder eleverne deres del af aftalen uden at finde en læreplads, så træder vi til og matcher eleverne med virksomheder fra Industrisamarbejdets Lærepladsnetværk. Vores forventning er, at optaget på uddannelserne fremover vil øges, når det nu rygtes, at man er sikker på at få en spændende læreplads ude på en virksomhed. Vi tror på, at flere lærepladser, og det at man som elev er sikker på at kunne tage den del af uddannelsen, der ikke ligger på skolen, tilknyttet en virksomhed, vil gøre det attraktivt for de unge at søge en faglært fremtid i industrien.

Industrisamarbejdets lærlingeindsats sætter lærlinge på dagsordenen
Branchen har hårdt brug for, at flere uddanner sig til industritekniker, smed, automatiktekniker og værktøjsmager og vil derfor være med til at sikre, at alle elever, der er motiverede og kvalificerede også får en læreplads i en virksomhed. Lærepladsnetværket skal derfor sikre, at virksomhederne tager ansvar for lærlingeneuddannelse, arbejder aktivt for at synliggøre sig selv og giver eleverne mulighed for at finde en læreplads.

Fordelsuddannelse
Undervisningsministeriet oplyser, at uddannelserne inden for fremstillingsindustrien er udvalgt som fordelsuddannelser. Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft, og derfor er en fordelsuddannelse et attraktivt førstevalg for de, der ønsker en erhvervsuddannelse, ligesom det fremgår, at der også er gode jobmuligheder, når man er færdiguddannet.

Virksomhederne inden for fordelsuddannelser har kollektivt tilkendegivet en forpligtelse til at oprette praktikpladser til de elever, der har gennemført 2. del af grundforløbet på fordelsuddannelsen i bonusåret. Det er arbejdsgiverne, som hvert år udpeger uddannelser til fordelsuddannelser. I 2018 er 36 erhvervsuddannelser udpeget.